Konsultacje społeczne ustawy o OZE znowu przełożone!

Dalsze zwlekanie z pracami nad ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii może spowodować fatalne konsekwencje prawne i finansowe dla Polski – ostrzega Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

Zaplanowane na 3 listopada konsultacje społeczne ustawy o OZE w czasie Forum Energetyki Wiatrowej nie odbędą się, bo Ministerstwo Gospodarki wycofało się z upublicznienia dokumentu. Nie wiadomo, kiedy projekt tego najważniejszego dla przyszłości zielonej energii aktu prawnego zostanie przekazany do konsultacji.

Warto przypomnieć, że na początku sierpnia tego roku rzecznik ministra oficjalnie zadeklarował, że ustawa o OZE trafi do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych jeszcze we wrześniu 2011. Dziś resort nie podaje już żadnych terminów.

– Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii jest obecnie przedmiotem intensywnych prac w Ministerstwie Gospodarki. Mają one na celu pełną korelację brzmienia z projektami ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo gazowe. Zakłada się, że pakiet ww. ustaw zostanie niebawem przekazany do konsultacji wewnątrzresortowych, a następnie poddany procedurze uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych. Równolegle z konsultacjami społecznymi, projekt ustawy zostanie opublikowany na stronie internetowej BIP Rządowego Centrum Legislacji. – czytamy w odpowiedzi rzecznika MG, udzielonej portalowi energiawiatru.eu

Kolejna zwłoka w publikacji projektu spowodowała, że Forum Energetyki Wiatrowej, zaplanowane na 3 listopada zostało przesunięte na 5 grudnia b.r. Zmieni się też tematyka spotkania.

Jeśli na Forum nie możemy porozmawiać o konkretach dotyczących projektu ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, to lepiej tę dyskusję odłożyć w czasie. Jesteśmy zawiedzeni, bo Ministerstwo wielokrotnie deklarowało, że projekt ustawy zostanie upubliczniony najpóźniej w październiku. Tym bardziej, że do tej najważniejszej dla środowiska dyskusji zgłosiło się już ponad 200 uczestników Forum. Wstrzymywanie konsultacji społecznych oraz dalszych prac nad ustawą może mieć bardzo negatywne konsekwencje finansowe i prawne dla Polski – ocenia prezes PSEW, Krzysztof Prasałek. – Tegoroczne XIII Forum poświęcimy więc projektom wytycznych dotyczących oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki oraz nietoperze, które zostały przygotowane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Zagadnienia środowiskowe są dla energetyki wiatrowej bardzo istotne. 5 grudnia na XIII Forum zostaną zaproszeni przedstawicie Ministerstwa Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, parlamentarnych komisji środowiska oraz wielu ekspertów i przedstawicieli sektora OZE.

Źródło: EkoNews za PSEW, fot. sxc.hu