Kosze na śmieci nie dla niedźwiedzi już ustawione!

Turyści wybierający się w Bieszczady, Beskid Niski oraz Beskid Żywiecki mogą już korzystać z koszy na śmieci zabezpieczonych przed wizytami niedźwiedzi – informuje organizacja ekologiczna WWF Polska. Specjalne śmietniki są rozstawiane w miejscach często odwiedzanych zarówno przez turystów, jak i przez niedźwiedzie. W sumie zostało ustawionych 50 pojemników na śmieci, W środę 5 ostatnich stanie w Babiogórskim Parku Narodowym.

 

Wędrując po górskim szlaku pamiętajmy o  tym, że znajdujemy się w krainie niedźwiedzia, dla którego najlepszym źródłem pokarmu jest sama natura. Resztki naszego jedzenia lub opakowanie po przekąsce mogą zachęcić niedźwiedzie do poszukiwania pożywienia w koszach na śmieci. Jeśli zwierzęta zaczną kojarzyć zapach człowieka z pokarmem, mogą stać się tzw. osobnikami zdemoralizowanymi i domagać się od turystów jedzenia.

 

Aby zapobiegać takim sytuacjom WWF Polska we współpracy z Lasami Państwowymi oraz Bieszczadzkim, Magurskim i Babiogórskim Parkiem Narodowym rozstawił 50 koszy na śmieci zabezpieczonych przed wizytami niedźwiedzi – mówi Natalia Kryt z WWF Polska. – Każdy zainstalowany przez nas pojemnik zbudowany jest z grubej blachy stalowej i przykrywa go klapa z zasuwą, którą może otworzyć tylko człowiek nawet jeśli niedźwiedziowi uda się go przewrócić.Pojemniki stoją w miejscach często odwiedzanych przez turystów, takich jak wiaty, pola biwakowe, punkty informacyjne, leśne parkingi oraz schroniska górskie. Kosze stoją już w Bieszczadzkim i Magurskim Parku Narodowym, a dziś 5 sztuk zostanie postawionych na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego.  

 

Parki narodowe są przede wszystkim ostojami dzikiej przyrody, jednak to właśnie na nich koncentruje się uwaga wszystkich turystów preferujących wędrówki po górskich szlakach. Nie zawsze w takiej sytuacji łatwo jest pogodzić interes człowieka z potrzebami dzikich zwierząt.

Tym bardziej istotne jest stosowanie rozwiązań, które umożliwią kompromis pomiędzy udostępnianiem obszaru chronionego turystom, a samą ochroną przyrody – tłumaczy dr Tomasz Pasierbek z Babiogórskiego Parku Narodowego. – Kosze zabezpieczone przed niedźwiedziami są doskonałym przykładem. Nie pozwalają niedźwiedziom na przyzwyczajenie się do „darmowej stołówki”, jaką niestety często są pozostawiane przez turystów odpadki.

 

Niedźwiedź nie jest misiem do przytulania i zdecydowanie odradzamy próby karmienia lub wabienia tych zwierząt jedzeniem  – dodaje Paweł Średziński z WWF Polska. – Jeśli zabraliśmy na górską wędrówkę jakąś przekąskę, to możemy również zabrać ze sobą opakowanie, które nam po niej zostało. Wyrzucając resztki jedzenia do śmietnika sprawdźmy, czy jest odpowiednio zabezpieczony przed wizytą dzikich zwierząt.

 

Obecnie niedźwiedzie brunatne występują w Polsce jedynie w Karpatach.  Szacuje się, że w Polsce żyje około 100 niedźwiedzi brunatnych, w tym 70 w najdzikszej i najmniej odwiedzanej przez człowieka partii tych gór – w Bieszczadach.

 

WWF chroni niedźwiedzie w ramach projektu nr POIS.05.01.00-00-342/10  pt. „Ochrona niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos w polskiej części Karpat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Więcej informacji:

 

Paweł Średziński, WWF Polska, tel. 604631633, e-mail: psredzinski@wwf.pl.

Dr Tomasz Pasierbek, Babiogórski Park Narodowy, tel. 33 8775 110, tpasierbek@bgpn.pl

 Bieszczadzki PN - Tarnawa (5) Magurski PN - Folusz - Diabli kamień (3) Nadl. Dukla - Skwirtne (6) wwf