Polsko słowackie rozmowy o gospodarowaniu populacją wilka, niedźwiedzia i kormorana w regionie transgranicznym

Po koniec ubiegłego roku do Ministra Środowiska wpłynął apel o interwencję w sprawie planowanych na Słowacji odstrzałów niedźwiedzi brunatnych. Pod apelem podpisało się 23 sygnatariuszy, w tym wszystkie wiodące polskie organizacje przyrodnicze i ekologiczne. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprosiła więc Słowaków do podjęcia rozmów w tej sprawie.

W dniach 14-15 marca 2011 r. w Krakowie odbędzie się polsko-słowacka konferencja, celem której jest wypracowanie stanowiska i kierunków pracy dotyczących zasad gospodarowania populacjami wilka, niedźwiedzia i kormorana w regionie transgranicznym. W konferencji wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, dyrektorzy parków narodowych na pograniczu polsko-słowackim oraz eksperci ds. ochrony gatunkowej zwierząt zarówno ze strony polskiej jak i słowackiej. Do dyskusji podczas spotkania Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprosiła także przedstawicieli organizacji pozarządowych.
 

Wyniki rozmów zostaną zaprezentowane na XVII posiedzeniu Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej, które odbędzie się w dniach 7-8 kwietnia 2011 r. w Warszawie.

 

Po dwudniowym spotkaniu (15 marca 2011 r.) planowana jest konferencja prasowa.

Źródło: Ekoportal