MAE docenia polskie osiągnięcia w polityce energetycznej

Polska dokonała znaczących postępów w polityce energetycznej. Teraz powinna się skupić na podniesieniu efektywności energetycznej i zmniejszeniu udziału węgla w sektorze energetycznym – powiedział w środę dyrektor Międzynarodowej Agencji Energii Nobuo Tanaka.

Na konferencji prasowej w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie Tanaka przedstawił wykonany przez Agencję raport z przeglądu polityki energetycznej. Jak mówił, Agencja pozytywnie oceniła rządową strategię energetyczną do 2030 r. Dodał, że wdrożenie kolejnych etapów strategii w przewidzianym czasie da Polsce solidny fundament dla nowoczesnego, czystego sektora energetycznego i konkurencyjnego rynku.

"Polska z sukcesem wzmacnia swoje bezpieczeństwo w kwestii dostaw ropy i gazu. Jest też chwalona za wysiłki na rzecz dywersyfikacji +energy-mix+ (udziału poszczególnych źródeł w bilansie energii – PAP), obecnie zdominowanego przez węgiel" – mówił Tanaka. Podkreślił też realizację programu energetyki nuklearnej i rozwój technologii CSS (wychwytu i podziemnego składowania dwutlenku węgla – PAP).

"Prognozy przewidują wzrost emisji gazów cieplarnianych po 2020 r., więc dla Polski kluczowy jest wysiłek w celu jej ograniczenia, głównie przez ograniczenie udziału węgla w energetyce" – mówił Tanaka. Jak dodał, wyzwanie to wymaga integracji strategii energetycznej i klimatycznej. Wskazywał też, że podniesienie efektywności wykorzystania energii to jeden z najszybszych sposobów osiągnięcia tych celów. Ocenił, że w tym zakresie Polska ma duże pole do działania, zwłaszcza w transporcie i budownictwie.

Omawiając odnawialne źródła energii (OZE) w Polsce Tanaka zauważył, że w tym sektorze dominuje wykorzystanie biomasy do ogrzewania. Według raportu, należy szerzej rozwijać wykorzystanie innych źródeł, m.in. wiatru czy energii słonecznej.

Tanaka ocenił, że budowa terminalu LNG, nowych magazynów gazu, gazociągów, zwiększenie wydobycia i perspektywy dla gazu niekonwencjonalnego mogą znacznie pomóc w zmniejszeniu udziału węgla w energetyce. Mówiąc z kolei o ropie dyrektor zauważył, że Polska przekroczyła wymagany przez MAE poziom rezerw. Agencja zaleca, by starczyły one na 90 dni.

Obecny na konferencji wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak powiedział, że rezerwy wystarczają obecnie na ponad 140 dni.

W dokumencie zwrócono też uwagę na spadające wydobycie węgla. MAE ocenia, że od 2015 r. mogą wystąpić już niedostatki krajowego wydobycia. W raporcie podkreślono również starzenie się polskich elektrowni oraz sieci przesyłowych i konieczność poważnych inwestycji w tym sektorze. By przyciągnąć kapitał, potrzebna jest tu jasna polityka – podkreślił Tanaka.

Zdaniem Agencji, odnotowano pewien postęp w liberalizacji rynków gazu i prądu, jednak konkurencja jest mocno ograniczona. MAE postuluje zmiany w prawie, by ułatwić wchodzenie na rynki nowym podmiotom.

"Polski rząd powinien kontynuować wysiłki we wdrażaniu strategii energetycznej do 2030 r., dywersyfikować drogi dostaw gazu i ropy oraz budować gazowe i elektryczne połączenia z sąsiadami" – dodał Nobuo Tanaka.

Wicepremier Pawlak odnosząc się do raportu zapewniał, że strategie energetyczne są realizowane. Wymienił program atomowy, plany prywatyzacji np. kopalń oraz plan przekazania dodatkowych środków na prowadzony w Bełchatowie pilotażowy program CSS.

Źródło:energiawiatru.eu