ENEA celuje w OZE?

Enea planuje nabyć w tym roku biogazownie o mocy 5 MWe, ale przede wszystkim stawia na energetykę wiatrową – informuje portal WNP. Spółka ujawniła, że zawarła ramową umowę o współpracy, na mocy której uzyskała czasową wyłączność negocjacyjną i pierwszeństwo zakupu udziałów grupy spółek celowych będących właścicielem projektów farm wiatrowych o docelowej mocy zainstalowanej 214 MWe.

Jeszcze około dwa tygodnie przed publikacją raportu za IV kwartał 2010 roku Enea oszczędnie informowała o swoich planach inwestycyjnych w zakresie energetyki odnawialnej. Opublikowany na początku marca raport ujawnia sporo szczegółów i okazuje się, że niektóre projekty Enei w zakresie energetyki odnawialnej są dosyć zaawansowane.

Z raportu wynika, że Enea w zakresie energetyki wiatrowej rozwija projekt o mocy 22,5 MW pod nazwą Farma Wiatrowa Baczyna, w ramach którego zabezpieczono grunty, dokonano zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, uwzględniające możliwość posadowienia na jej terenie turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą wewnętrzną oraz złożono i uzupełniono o wymogi znowelizowanej ustawy Prawo energetyczne wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci.

Enea poinformowała ponadto w raporcie, że oprócz wspomnianego wyżej projektu oraz potencjalnego projektu typu greenfield o mocy 30 MW, prowadzi poszukiwania projektów farm wiatrowych możliwych do nabycia na etapie pozwolenia na budowę lub pozwolenia na użytkowanie i że w ramach tych prac finalizowany jest zakup funkcjonującej elektrowni wiatrowej o mocy 6 MW zlokalizowanej w woj. pomorskim. Enea podała, że po przeprowadzeniu badania due diligence, wycenie oraz negocjacjach cenowych zawarto umowę wstępną z gwarancją zakupu inwestycji do 31 marca 2011 r.

Spółka ujawniła również, że zostały złożone niewiążące oferty zakupu projektów farm wiatrowych o mocy 102 MW i 48 MW i poinformowała, że w przypadku zakwalifikowania tych farm wiatrowych do procesu negocjacji zostanie przeprowadzone badanie due diligence projektów. Na tym jednak też nie koniec, bo Enea poinformowała, że w grudniu 2010 r. zawarła ramową umowę o współpracy, na mocy której uzyskała czasową wyłączność negocjacyjną i pierwszeństwo zakupu udziałów grupy spółek celowych będących właścicielem projektów farm wiatrowych o docelowej mocy zainstalowanej 214 MWe.

Poza tym Enea przypomniała, że w styczniu 2010 r. sfinalizowała zakup pierwszej elektrowni biogazowej w Liszkowie (woj. kujawsko-pomorskie) o mocy 2,12 MWe, ale ujawniła też, że w tym roku planuje nabyć elektrownie biogazowe o łącznej mocy 5 MWe

Źródło:energiawiatru.eu