Deklaracja wicepremiera Waldemara Pawlaka w sprawie OZE

12 kwietnia 2011 r. Rada Ministrów przyjęła opracowany przez Ministerstwo Gospodarki raport określający cele w zakresie udziału energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii – jak informuje Ministerstwo Gospodarki.

Raport pokazuje główne cele realizacji zobowiązań Polski związanych z udziałem energii elektrycznej, wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii, w krajowym jej zużyciu w latach 2010-2019. Założono, że udział energii elektrycznej, wytworzonej w odnawialnych źródłach, w całkowitym jej zużyciu będzie rósł: z 8,85 proc. w 2011 r. przez 13 proc. w 2015 r. do 16,78 proc. w 2019 r. – jak podaje www.wnp.pl.

Do 2020 roku zgodnie z przepisami unijnymi, udział energii pochodzącej z OZE w bilansie energii powinien wynieść dla naszego kraju 15 procent. Wicepremier, Waldemar Pawlak zapewnia, że Polska do tego czasu będzie produkować wymaganą ilość energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

– Systematycznie zwiększamy produkcję energii elektrycznej ze źródeł wykorzystujących energię biomasy i wiatru. Przyczynia się do tego także mechanizm tzw. "zielonych certyfikatów", który stworzył korzystne warunki dla inwestycji w odnawialne źródła energii –  mówi wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak.

Zdaniem szefa resortu gospodarki mechanizm ten sprzyja optymalnemu rozwojowi OZE i konkurencji w tej dziedzinie. – Rozdzielając świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych, umożliwiliśmy obrót nimi na giełdzie – wyjaśnił wicepremier Pawlak.

Wsparcie dla przedsiębiorców

– Chcemy zachęcić przedsiębiorców do wykorzystywania OZE, dlatego o 50 proc. obniżyliśmy koszty przyłączenia do sieci źródeł odnawialnych. Zwolniliśmy także przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające energię elektryczną z OZE o mocy poniżej 5 MW z opłat za udzielenie koncesji oraz związanych z uzyskaniem i rejestracją świadectw pochodzenia – powiedział wicepremier Pawlak.

W opinii wicepremiera Waldemara Pawlaka bardzo istotnym elementem wsparcia jest również zwolnienie z podatku akcyzowego energii wytworzonej z OZE.

Czy takie wsparcie będzie wystarczające, żeby zachęcić przedsiębiorców do wykorzystania zielonej energii? O tym przekonamy się w 2020 roku, kiedy Polska będzie musiała wykazać się 15 procentowym udziałem energii z OZE.

Źródło: EkoNews