Po VIII KONFERENCJI „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię”

W dniu 27 marca 2014 roku odbyła się w Warszawie ósma edycja Konferencji BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię, która jest odpowiedzią na wymagania Dyrektywy 2009/28/WE obligującej do  zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym do 15% do 2020 r.

 

Spotkanie to wyjaśniło uczestnikom co dla inwestorów oznaczają zapisy projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii i  czy biogazownie są w stanie sprostać trudnościom rynkowym i przynosić dochody. Szeroko omawiano przede wszystkim obecne uwarunkowania związane z pracami nad kontrowersyjną ustawą o OZE.

Duże zainteresowanie wzbudziły zwłaszcza prelekcje Pana Macieja Kapalskiego z Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki oraz Pań Sylwii Koch-Kopyszko, Prezes Zarządu i Żanety Domagalskiej, Vice Prezes Zarządu Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego.

 

Kolejni wykładowcy – praktycy przybliżyli około 90 zainteresowanym praktyczne aspekty inwestycji
w biogazownie, tematy prawne oraz zagadnienia dotyczące finansowania inwestycji. Wydarzenie to przyciągneło inwestorów zainteresowanych biogazowniami – przedstawicieli samorządów lokalnych, dostawców technologii
i surowców, a także kadry zarządzającej oraz specjalistów z obszarów ochrony środowiska oraz strategii
i rozwoju energetycznego.

 

Czwartkowa konferencja stanowiła przede wszystkim forum kontaktów i wymiany doświadczeń dla podmiotów poruszających się w temacie biogazu oraz wszystkich zainteresowanych wejściem w branżę.

 

O randze przedsięwzięcia świadczy lista organizacji związanych z sektorem energetyki i energii, które objęły Patronatem Honorowym to wydarzenie.

 

Konferencję wsparły: Ministerstwo Gospodarki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Przewodniczący Sejmowej Stałej Podkomisji ds. Energetyki, Urząd Regulacji Energetyki, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, Polskie Stowarzyszenie Biogazu, Agencja Rozwoju Mazowsza, Agencja Rynku Energii,  Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego, Instytut Ochrony Środowiska, Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Stowarzyszenie Polskich Energetyków SPE.

 

Patronat Medialny tradycyjnie sprawowały czołowe media związane z energią odnawialną i gospodarką.


 

Podczas Konferencji poruszone zostały następujące tematy:

 

1. Wpływ obecnej sytuacji na rynku OZE na rozwój biogazowni w Polsce. Jakiego wsparcia dla biogazu należy oczekiwać w nowej ustawie o OZE?

Maciej Kapalski, Departament Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki

2. Biogazownie w kontekście aukcji w nowym projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii 

Marta Piątkowska, Specjalista ds. Komunikacji, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej

3. Klaster Wielkopolski Biogaz – obecne działania klastra a sytuacja branży w kraju 

Roman Pasławski, Klaster Wielkopolski Biogaz – Biogazownierolnicze.pl

4. Biogazownie rolnicze – od planów do realizacji

Sylwia Koch-Kopyszko, Prezes Zarządu, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego

5. Podłączenie biogazowni do sieci elektroenergetycznej

Żaneta Domagalska, Vice Prezes Zarządu, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego

6. Zewnętrzne źródła finansowania (dotacje) inwestycji biogazowych 

Magdalena Tuszyńska, Doradca ds. Finansowania Inwestycji, METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

7. Mikrobiogazownie rolnicze 

dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

8. Wykorzystanie biogazu w systemach kogeneracyjnych

Krzysztof Maciąg, Specjalista ds. Sprzedaży, Centrum Elektroniki Stosowanej „CES” Sp.  z o.o.

9. Optymalizacja kosztowa projektów biogazowych 

mgr inż. Witold Woroszyłło, Specjalista ds. Technologii, Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o.

10. Masa pofermentacyjna – technologie przetwarzania. Masa pofermentacyjna – odpad czy nawóz? 

dr inż. Magdalena Szymańska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

 

Kolejna edycja Konferencji „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię” odbędzie się
2 października 2014 r. w Warszawie.

Portal ecopress.pl był jednym z patronów medialnych wydarzenia.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy!

Fot. sxc.hu