Biopaliwa – ratunek dla klimatu czy zagrożenie dla przyrody?

Seminarium „Biopaliwa ratunkiem dla klimatu czy zagrożeniem dla przyrody?”

Seminarium odbędzie się 5 kwietnia br. w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, przy ulicy Dobrej 56/66 w Warszawie, w sali 256. Zostało zorganizowane przez Ogólnopolskie Towarzywtwo Ochrony Ptaków we współpracy z BirdLife International – światową federacją organizacji chroniących ptaki i ich siedliska.

Konferencja ma na celu prezentację planów rozwoju produkcji biopaliw, ich znaczenia dla przeciwdziałania zmianom klimatycznym, rozwoju wybranych gałęzi gospodarki oraz ryzyka dla przyrody związanego ze wzrostem powierzchni upraw roślin energetycznych.

Prelekcje zostaną podzielone na dwie sesje: perspektywę europejską oraz perspektywę krajową. Prezentacje będą wygłaszane przez przedstawicieli Komisji Europejskiej, instytucji rządowych, krajowych i międzynarodowych placówek naukowych oraz organizacji pozarządowych. Prelegenci, wraz z uczestnikami seminarium, spróbują odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jak sprostać jednemu z głównych wyzwań współczesnych czasów, jakim jest narastające tempo zmian klimatycznych?
  • Czy jest możliwe ograniczenie emisji CO2 w transporcie poprzez zastąpienie paliw kopalnianych biopaliwami?
  • Czy jest możliwy taki rozwój energii odnawialnej, aby nie odbywał się on kosztem przyrody, produkcji żywności i innych funkcji ekosystemów?

Seminarium będzie również okazją do podjęcia dyskusji na temat przyszłego rozwoju energii ze źródeł odnawialnych.

Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników, prosimy o przekazywanie formularzy zgłoszeniowych pocztą elektroniczną, na adres: bernadetta.wolczuk(at)otop.org.pl do 25. marca br. Dodatkowych informacji udziela Marek Jobda (tel. 22 761-82-05).

Harmonogram Seminarium – wersja robocza

Formularz Zgłoszeniowy

Źródło: OTOP