Europosłowie za szkodliwą polityką biopaliwową

W tym tygodniu posłowie z 5 komitetów Parlamentu Europejskiego wyrazili swoje stanowisko na temat pośredniej zmiany użytkowania gruntów (ILUC) [1], ściśle związanej z unijną polityką dotyczącą biopaliw. Większość polityków sprzeciwiło się założeniom reformy zaproponowanej przez KE. Jeśli zdobędą poparcie podczas wrześniowego głosowania plenarnego, europejscy podatnicy  będą co roku wydawać miliardy euro na promocję biopaliw szkodliwych dla klimatu, przyrody i lokalnych społeczności.

Stanowisko europosłów stoi w zdecydowanej sprzeczności z interesem mieszkańców UE, środowiska i lokalnych społeczności w innych miejscach na świecie. Wydawanie miliardów euro z kieszeni podatników na wspieranie biopaliw nie tylko powodujących, wskutek ILUC, większą emisję gazów cieplarnianych niż konwencjonalne diesel i etanol, jest wyjątkowo nieodpowiedzialne w dobie kryzysu ekonomicznego i ekologicznego – mówi Antoni Marczewski z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP)[2], krajowego partnera międzynarodowej federacji BirdLife International.

W czwartek posłowie z Komitetu Przemysłu, Badań i Energii (ITRE) zagłosowali za limitem 6,5% w 10-procentowym udziale energii odnawialnej w transporcie do roku 2020. Doprowadzi to do uwolnienia 300 mln ton CO2 (tyle co roczna emisja Polski) zaproponowanego przez KE w  październiku 2012.  Odrzucono również propozycję uwzględniania czynnika ILUC przy określaniu rzekomych oszczędności emisyjnych przy stosowaniu biopaliw. Politycy ustanowili również cel 4% dla tak zwanych „zaawansowanych biopaliw” na okres po roku 2020. Prawdziwa reforma szkodliwej polityki wymaga jednak całkowitej rezygnacji z celów procentowych i zastąpienie ich celami mierzonymi w wielkości oszczędności CO2, tak jak w dyrektywie o jakości paliw. – podkreśla Wojciech Makowski z Instytutu Spraw Obywatelskich.

W tej sytuacji niezwykle ważny będzie wynik głosowania w Komitecie Środowiska, zaplanowanego na 10 lipca. Po głosowaniu plenarnym, zaplanowanym na wrzesień, dalsze losy reformy będą zależeć od negocjacji między PE, Komisją Europejską i państwami członkowskimi.

 [1] Z pośrednią zmianą użytkowania gruntów (ILUC) mamy do czynienia, gdy dotychczasowe uprawy roślin spożywczych zostają zastąpione roślinami do produkcji biopaliw, a powstałe w ten sposób zapotrzebowanie na dodatkową powierzchnię pod uprawy żywności zaspokaja się przez przekształcanie naturalnych, bogatych w węgiel ekosystemów (lasów, mokradeł). Film na ten temat dostępny jest pod adresem: http://bit.ly/14kIQ0x

[2] Na stronie OTOP można zapoznać się z materiałami na temat szkodliwości obecnych rozwiązań dotyczących stosowania biopaliw, w tym z raportem poświęconym ekonomicznym aspektom tej polityki. Więcej informacji: http://bit.ly/14JO20f

Kontakt:

·         Antoni Marczewski,  Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,  508 065 029 antoni.marczewski@otop.org.pl

·         Wojciech Makowski, Instytut Spraw Obywatelskich, makowski@inspro.org.pl, 519 300 635

Źródło: OTOP
fot.sxc.hu