Strona główna » Posts tagged with » zmiany klimatu

Polska debata na szczycie klimatycznym COP19

Polska debata na szczycie klimatycznym COP19

Zapraszamy do odwiedzenia wydarzenia organizowanego przez Zespół CBE Polska podczas szczytu klimatycznego COP19, które odbędzie się 13 listopada 2013 o godzinie 18:30 na Stadionie Narodowym w Warszawie.   Warto podkreślić, że CBE Polska jest jedyną polską firmą wybraną do organizacji konferencji na temat EU ETS w ramach 19 Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych […]

Europosłowie za szkodliwą polityką biopaliwową

Europosłowie za szkodliwą polityką biopaliwową

W tym tygodniu posłowie z 5 komitetów Parlamentu Europejskiego wyrazili swoje stanowisko na temat pośredniej zmiany użytkowania gruntów (ILUC) [1], ściśle związanej z unijną polityką dotyczącą biopaliw. Większość polityków sprzeciwiło się założeniom reformy zaproponowanej przez KE. Jeśli zdobędą poparcie podczas wrześniowego głosowania plenarnego, europejscy podatnicy  będą co roku wydawać miliardy euro na promocję biopaliw szkodliwych […]

Trzeci Biegun Świata

Trzeci Biegun Świata

Tybet, przez wielu nazywany „dachem świata” lub „trzecim biegunem”, leży w sercu Azji. Uważa się, że jest on jednym z najbardziej wrażliwych na zmiany środowiska naturalnego obszarów kontynentu. Przed chińską okupacją – zapoczątkowaną w roku 1950 – był to obszar względnie stabilny ekologicznie. Głównie ze względu na niewielkie zaludnienie oraz izolację geograficzną i polityczną. W […]

Szczyt niemocy. Rio+20

Szczyt niemocy. Rio+20

21-23 czerwca odbył się ‘szczyt ziemi’ w Rio de Janeiro, w miejscu gdzie 20 lat temu odbyło się pierwsze tego typu spotkanie na którym głowy państw dyskutowały o globalnej polityce ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju.   Niestety od poprzedniego szczytu, pomimo wielu deklaracji, niewiele się zmieniło. Spada globalna bioróżnorodność, obserwujemy zmiany klimatu, wiele cennych przyrodniczo […]

Badania unijne wskazują na poważne zagrożenie genetyki roślin arktycznych przez zmiany klimatu

Badania unijne wskazują na poważne zagrożenie genetyki roślin arktycznych przez zmiany klimatu

Zespół austriackich, francuskich i norweskich naukowców odkrył w toku nowych, finansowanych ze środków unijnych badań, że temperatury rosnące w następstwie zmian klimatu będą mieć różnicujące konsekwencje genetyczne w ramach jednego, arktycznego gatunku roślin. Istnieje nadzieja, że te nowe wyniki przyczynią się do ukierunkowania przyszłych działań podejmowanych na rzecz ochrony przyrody w regionie i pomogą naukowcom […]

Przystosowywanie się do zmian klimatu przychodzi europejskim ptakom z trudem

Przystosowywanie się do zmian klimatu przychodzi europejskim ptakom z trudem

Ptakom coraz trudniej jest przystosowywać się do ocieplającego się klimatu w Europie. To ostrzeżenie paneuropejskiej grupy naukowców wynikające z zakrojonych na szeroką skalę badań, których rezultaty zostały opublikowane w czasopiśmie Nature Climate Change.

Naukowcy rzucają światło na zależności między glebą leśną a podtlenkiem azotu

Naukowcy rzucają światło na zależności między glebą leśną a podtlenkiem azotu

Emisje gazu cieplarnianego, jakim jest podtlenek azotu (N2O), zwiększyły się z powodu obecności reaktywnych związków azotowych pochodzących z transportu, przemysłu i rolnictwa   –  wskazują wyniki nowych badań naukowych. Zaprezentowane w czasopiśmie "Nature" wyniki badań pt. "Europejska ocena azotu" (ENA) ujawniają, że leśne emisje N2O pochodzące z gleby są co najmniej dwa razy wyższe od […]

Migrujący Biegun Północny – „przebiegunowanie”?

Migrujący Biegun Północny – „przebiegunowanie”?

Przemieszczenie się bieguna magnetycznego spowoduje problemy w przemyśle lotniczym, nawigacji i będzie miało poważne konsekwencje w świecie przyrody – wynika z raportu opublikowanego przez "The Independent". A to zjawisko ma miejsce właśnie teraz! Brzmi zaskakująco, ale to prawda: biegun magnetyczny przemieszcza się dużo szybciej niż kiedykolwiek w historii ludzkości, zagrażając w ten sposób nowoczesnej sieci […]

Rok 2050: Tylko czysta energia? Misja możliwa!

Rok 2050: Tylko czysta energia? Misja możliwa!

Do 2050 roku świat powinien przejść wyłącznie na czystą energię i nie jest to misja niemożliwa – uważa WWF, który opublikował właśnie specjalny raport na temat energii, The Energy Report. Niestety, Polska nadal jednak nie przykłada dużej wagi do rozwoju energetyki odnawialnej.