Polska debata na szczycie klimatycznym COP19

Zapraszamy do odwiedzenia wydarzenia organizowanego przez Zespół CBE Polska podczas szczytu klimatycznego COP19, które odbędzie się 13 listopada 2013 o godzinie 18:30 na Stadionie Narodowym w Warszawie.

 

Warto podkreślić, że CBE Polska jest jedyną polską firmą wybraną do organizacji konferencji na temat EU ETS w ramach 19 Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu wraz z 9 Sesją Spotkań Stron Protokołu z Kioto – COP19.

 

Zapraszamy również do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji „II European Emission Trading Summit”, która odbędzie się 19 listopada 2013 roku w Warszawie. Druga edycja organizowanego przez Zespół CBE Polska spotkania będzie swego rodzaju kontynuacją side eventu podczas COP19 – całodziennym, poszerzonym tematycznie oraz ogólnodostępnym wydarzeniem poświęconym potencjalnym możliwościom przebudowy zasad funkcjonowania systemu EU ETS, globalnym perspektywom rynku carbon, wpływowi backloadingu na zmianę notowań w handlu emisjami, a także prognozom na najbliższe lata.

 

            Głównym Partnerem Wydarzenia jest firma Vertis Enviromental Finance. Konferencja została objęta Honorowymi Patronatami: Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Koalicji Klimatycznej, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Instytutu na rzecz Ekorozwoju, Konfederacji Lewiatan, Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych, International Emission Trading Association oraz Euracoal. Wśród podmiotów współpracujących przy wydarzeniu znalazły się m.in.: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Tauron Polska Energia S.A., Mercuria, Esti Energia, European Energy Exchange, Belektron, Advantag, Aither Co2, Bloomberg New Energy Finance oraz Handel-Emisjami.pl.

 

            Wraz z Organizatorem do uczestnictwa zapraszamy przedstawicieli spółek i podmiotów z sektorów: energetycznego, ciepłowniczego, rafineryjnego, koksowniczego, wapienniczego, cementowego, chemicznego, hutniczego, papierniczego, ceramicznego, lotniczego, cukrowniczego, szklarskiego, w szczególności przedstawicieli:

 

                     departamentów handlu energią i zarządzania portfelem

                     departamentów ochrony środowiska

                     departamentów prawnych i regulacyjnych

                     analityków rynku uprawnień do emisji CO2

                     traderów, maklerów i brokerów

                     firmy doradcze oraz pośredników w obrocie uprawnieniami

                     weryfikatorów emisji CO2

                     przedstawicieli kancelarii prawnych

                     wszystkie osoby zainteresowane tematyką rozliczania emisji CO2

 

 

Szczegółowe i na bieżąco aktualizowane informacje związane z wydarzeniem (dotyczące programu, prelegentów i zaangażowanych podmiotów) zostaną opublikowane już wkrótce na stronie internetowej Organizatorów:

 

http://cbepolska.pl/pl/ii-european-emission-trading-summit.html

 

Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego: +48 22 82 77 123

fot. Ł. Misiuna

mail.google.com