Strona główna » Posts tagged with » Ministerstwo Gospodarki

Seminarium „Nowe Prawo Gazowe. Konsekwencje dla sektora” 28 marca 2012r, Warszawskie Centrum Szkoelnia Gazownictwa.

Seminarium „Nowe Prawo Gazowe. Konsekwencje dla sektora” 28 marca 2012r, Warszawskie Centrum Szkoelnia Gazownictwa.

W dniu 22 grudnia 2011 r. Ministerstwo Gospodarki ogłosiło projekt ustawy Prawo gazowe, która wyodrębniła ten sektor z wcześniejszego zbyt ogólnego prawa energetycznego. Ustawodawcy uznali, że rynek gazowy winien mieć oddzielne przepisy. Ze względu na tendencyjny wzrost roli gazu ziemnego na rynku paliwowym kolejni inwestorzy uruchamiają instalacje gazowe lub gazowo-parowe. Progresywny charakter zużycia gazu wymaga […]

Nie łączyć środowiska z gospodarką!

Nie łączyć środowiska z gospodarką!

Premier Donald Tusk ocenił, że połączenie ministerstwa środowiska z ministerstwem gospodarki to "to pomysł do przemyślenia". Podkreślił, że nie ma mowy, aby pokłócił się w tej sprawie z ministrem gospodarki, szefem PSL Waldemarem Pawlakiem, który to zaproponował.

Deklaracja wicepremiera Waldemara Pawlaka w sprawie OZE

Deklaracja wicepremiera Waldemara Pawlaka w sprawie OZE

12 kwietnia 2011 r. Rada Ministrów przyjęła opracowany przez Ministerstwo Gospodarki raport określający cele w zakresie udziału energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii – jak informuje Ministerstwo Gospodarki.

Rada Ministrów przyjęła raport o OZE

Rada Ministrów przyjęła raport o OZE

Wczoraj Rada Ministrów przyjęła raport Ministerstwa Gospodarki określający cele i kierunki rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce.