Możliwości posadowienia elektrowni wiatrowych w województwie świętokrzyskim

27.11. 2011 w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Stowarzyszenia M.O.S.T. w Kielcach ul. Warszawska 147 odbyło się pierwsze z cyklu spotkań konsultacyjnych zespołu specjalistów opracowujących unikalny i kluczowy dokument pt. „Raport w zakresie możliwości posadowienia elektrowni wiatrowych na terenie województwa świętokrzyskiego ze względu na tereny ważne z punktu widzenia ochrony ptaków i nietoperzy”.

Zespół złożony z ornitologów i chiropterologów w składzie: Piotr Wilniewczyc, Katarzyna Janik-Papis (Uniwersytet Łódzki) , Andrzej Wąsikowski (Świętokrzyska Grupa Chiropterologiczna, PTTK), Piotr Dębowski  i Łukasz Misiuna (ekoekspertyzy.pl, Stowarzyszenie M.O.S.T) dyskutował nad  założeniami dokumentu oraz w oparciu o dostępną wiedzę, przepisy i doświadczenie terenowe typował obszary o różnej randze przyrodniczej w kontekście posadowienia farm wiatrowych. Przyjęto, że  obszar województwa będzie opisany  w czterech kategoriach: wykluczających posadowienie, ,ryzykownych,  najmniej wrażliwych ale nie wykluczających konieczności wykonania badań wstępnych i monitoringu oraz nierozpoznanych z punktu widzenia przyrodniczego.

Ostateczne opracowanie ma powstać do 6.12.2011.

W zamierzeniu autorów dokument ma wskazywać miejsca szczególnie cenne i  porządkować dotychczasową wiedzę co pomoże inwestorom, urzędnikom i przyrodnikom podejmować decyzje w sprawie planowania posadowienia farm wiatrowych.

Już na tym etapie należy zauważyć, że dokument, jako wypadkowa różnych koncepcji i poglądów będzie powstały w oparciu o najbardziej aktualną i często nie publikowaną wiedzę będzie unikalnym i rzetelnym źródłem wiedzy dla wszystkich zainteresowanych grup i środowisk.

Źródło: http://ekoekspertyzy.pl