Ministerstwo planuje zgodzić się na odstrzał łosi

Ministerstwo Środowiska przedstawiło do konsultacji projekt rozporządzenia zezwalającego na odstrzał łosia. Zdjęcie moratorium uzasadnione jest szkodami powodowanymi w uprawach leśnych i rolnych oraz kolizjami drogowymi. Powody są dość absurdalne, gdyż szkody powodowane przez łosia w całym kraju są porównywalne z odszkodowaniami wypłacanymi z tytułu działalności bobrów w jednym województwie.

 

Ministerstwo zapomina, że istnieje wiele alternatywnych metod zapobiegania szkodom jak: grodzenia upraw, pozostawianie zimą gałęzi po wycince drzew, co jest z powodzeniem stosowane przez np. Biebrzański Park Narodowy. Liczbę kolizji drogowych z udziałem łosia można zmniejszyć poprzez zastąpienie stosowania soli drogowej popiołem, zwiększenie ilości lizawek solnych wewnątrz lasów, polepszenie widoczności na poboczach dróg. W wyniku odstrzału nie zwiększymy dystansu łosi do aut gdyż samochody nie strzelają. Kolizje zdarzają się przede wszystkim w miejscach w których drogi przecinają korytarze migracyjne dużych ssaków, gdzie wbrew rekomendacjom ekspertów drogowcy zapomnieli zbudować przejścia dla zwierząt. Co istotne nie jest możliwe ustalenie liczby wypadków powodowanych przez łosie, bo policja  rejestruje wszystkie takie zdarzenia jako wypadek z dzikim zwierzęciem.

 

W północno- wschodniej Polsce znajduje się unikalna reliktowa linia ewolucyjna łosia.  Populacje w zachodniej i południowej Polsce mają niski poziom zmienności genetycznej, na dodatek są w dużym stopniu izolowane. Zniesienie moratorium może stanowić zagrożenie zdziesiątkowaniem rodzimej reliktowej populacji łosi oraz pogłębić izolację krajowych subpopulacji. W naszym kraju ze względu na zawyżanie liczebności łosia oraz nadmierne odstrzały dwukrotnie doprowadzono do stanu  zagrażającego wymarciem populacji tego gatunku.

 

Ministerstwo zdaje się całkowicie pomijać fakt, iż łoś stanowi jedną z głównych atrakcji min. Biebrzańskiego Parku Narodowego, co przyciąga turystów zwłaszcza zimą. Zyski z tego tytułu przekraczają szkody powodowane przez zwierzęta. Łoś z powodzeniem hamuje również sukcesję w ekosystemach mokradłowych co ma kluczowe znaczenie dla zachowania w odpowiednim stanie siedlisk cennych ptaków.

 

Zachęcamy do udziału w konsultacjach. Uwagi należy składać do 10 czerwca.

 

Więcej informacji:

 

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2011_12/e0a048ef231d04ddb6661b1a41fb0790.pdf

 

http://www.mos.gov.pl/kategoria/5652_konsultacje_spoleczne/

 

https://www.dropbox.com/sh/55fct7gwtuf2l6v/AABDOxDeVFlzQLXM0Et7YeGHa

 

http://wyborcza.pl/1,75400,16088892,Wajrak__Ministerstwo_Srodowiska_chce_pozwolic_na_strzelanie.html#ixzz33eIn03qy

Łukasz Grabowski, greenwood85@o2.pl, 692826936