Możesz z nami pracować dla świętokrzyskiej przyrody

Województwo świętokrzyskie obfituje w niezwykłe, piękne i cenne przyrodniczo miejsca. Około 60% powierzchni województwa objęta jest wszelkimi przewidzianymi przez polskie prawo formami ochrony przyrody. Jednocześnie od lat obserwujemy liczne niepokojące zjawiska, które prowadzą do zmniejszania bioróżnorodności tego wyjątkowego regionu. Przyrodnicy od lat starają się zachować najcenniejsze miejsca w dobrym stanie oraz chronić obszary mało znane, ale równie cenne i zagrożone. Każdy może przyłączyć się do działań na rzecz ochrony przyrody województwa świętokrzyskiego. 

Wśród możliwości działania na rzecz przyrody w świętokrzyskim, obok członkostwa w Stowarzyszeniu M.O.S.T., realizacji projektów badawczych, ochroniarskich i edukacyjnych, współpracy wolontaryjnej, można też przekazać 1% ze swojego podatku.

Stowarzyszenie M.O.S.T. istnieje od 2009 roku, a od 2014 jest organizacją pożytku publicznego. Oznacza to, że każda osoba fizyczna może przekazywać na rzecz stowarzyszenia 1% podatku dochodowego.

Stowarzyszenie M.O.S.T. – sekcja przyrodnicza od początku swojego istnienia realizuje autorskie projekty badań i ochrony przyrody oraz programy edukacyjne. Wśród działań finansowanych  ze środków własnych tj. darowizn, składek członkowskich i wpływów z 1% prowadzimy następujące projekty:
– badania i ochrony lasów wierzejskich i obszaru Natura 2000 „Ostoja Wierzejska”;
– badań i ochrony nietoperzy w województwie świętokrzyskim;
– ochrony bioróżnorodności w Kielcach;
– ochrony starych drzew;
– doradzamy też społecznościom lokalnym i interweniujemy w ich imieniu w ważnych dla nich sprawach związanych z ochroną przyrody;
– włączamy się w proces konsultacji społecznych w związku z problemami ochrony miejsc przyrodniczo cennych;
– prowadzimy zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych na temat bioróżnorodności w województwie świętokrzyskim;
– zbieramy dane terenowe i publikujemy w specjalistycznych i popularnych periodykach;
– organizujemy wystawy, sympozja, obozy;
– prowadzimy portal internetowy ecopress.pl.
Stowarzyszenie M.O.S.T. współpracuje z przyrodnikami z całego kraju.
Aby nasze działania mogły być skuteczne, profesjonalne i niezależne potrzebujemy wsparcia szerokiego grona współpracowników.
Najbardziej aktualne informacje o Stowarzyszeniu M.O.S.T. znajdziecie na www.facebook.com/mostedu.org/?ref=hl oraz na stronie (w budowie) mostedu.org.
Świętokrzyska przyroda zasługuje na naszą troskę. Przyłączcie się!

maly nocek

Fot. Nocek duży; Anna Benicewicz – Miazga