Warsztaty i zajęcia terenowe – „Na szlaku Natura 2000”. 8-10 maja na Ponidziu.

Sieć Natura 2000 obejmuje 17% powierzchni Unii Europejskiej ale tylko 20% Europejczyków słyszało o tym projekcie a tylko 8% wie co oznacza nazwa „Natura 2000”! W Polsce ponad połowa ankietowanych zetknęła się z tym terminem ale tylko 23% potrafi go wyjaśnić.
Według innych badań za najważniejszą motywację do tworzenia obszarów chronionych jest …po prostu potrzeba ochrony rzadkich i ginących gatunków roślin i zwierząt (ponad 90% ankietowanych). Tylko nieco ponad 60% z nich dostrzega walor turystyczny w ochronie przyrody a ekonomiczny nieco ponad 40%.
Obecnie w Polsce sieć Natura 2000 zajmuje prawie 1/5 powierzchni lądowej kraju. W jej skład wchodzi: 849 obszarów siedliskowych oraz 145 obszarów ptasich.
Mimo skali i rangi zjawiska jakim jest Natura 2000 wciąż budzi ono kontrowersje i często postrzegane jest jako hamulec w rozwoju regionów, obszarów, gospodarstw i przedsiębiorstw. Dlaczego tak jest? Jakie błędy popełniono, czego nie powiedziano, co sprawia, że najtańszy potencjał traktowany jest jak najdroższa bariera?
Co wolno a czego nie wolno na obszarach Natura 2000? Kiedy i jak wolno? Co należy zrobić aby się dało? Czego oczekujemy i jakie mamy pomysły? Czy istnieje sprzeczność między ochroną obszarów a rozwojem gospodarczym? Jeśli tak to kiedy, z jakiego powodu i co należy uczynić?
Dwa dni warsztatów, wymiana doświadczeń, szukanie pomysłów i inspiracji, podejmowanie próby zrozumienia możliwości i ograniczeń oraz opracowanie własnej strategii na ekonomiczne funkcjonowanie na obszarze Natura 2000.
Zapraszamy na szkolenie, które potrwa 3 dni. Pierwszy i ostatni dzień to zajęcia warsztatowe. Drugiego dnia odbędzie się spływ kajakowy Nidą oraz wycieczka do rezerwatów kserotermicznych. Spotkanie odbędzie się w gospodarstwie agroturystycznym w Krzyżanowicach Średnich. Będzie czas na dzielenie się wrażeniami i planami przy ognisku. Odbędą się też warsztaty na temat zwierząt o nocnym trybie życia. Uczestnicy mają zagwarantowane posiłki i wyżywienie. Wystarczy dojechać i otworzyć się na nowe pomysły.
Krzyżanowice Średnie
Agroturystyka „Nad Nidą” Krzyżanowice Średnie 39A, 28-400 Pińczów
Rozpoczęcie szkolenia o godz. 10 00 dn. pierwszego, dzień drugi – całodniowy warsztat terenowy, zakończenie o godz. 15 00 dn. Trzeciego

Kontakt: biuro@mostedu.org
Tel. 664015563

Zaproszenie Na szlaku natura 2000(1) Program szkolenia Na szlaku natura 2000 Formularz zgłoszeniowy Na szlaku Natura 2000

logo