MSWiA chce rozbić zlewniowe zarządzanie wodami w Polsce

Jedną z mocnych stron zarządznia zasobami środowiska w Polsce było
dotychczas przynajmniej częściowe wdrożenie tzw. zlewniowego zarządzania
wodami – istnienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Regionalnych
Zarządów Gospodarki Wodnej, których kompetencje terytorialne oparte były na
realnych granicach dorzeczy i zlewni.

Prawo europejskie (art.. 3.2 ramowej
dyrektyw wodnej) zobowiązuje zresztą do "określenia właściwej władzy, w celu
stosowania zasad niniejszej dyrektywy w każdym obszarze dorzecza leżącym na
ich terytorium".

MSWiA opracowało projekt ustawy "o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem skutków powodzi i ich usuwaniem". Oprócz treści zgodnych z
tytułem ustawy, w projekcie przemycono projest zasadniczych zmian
administracji wodnej – likwidację struktury KZGW/RZGW i powołanie
wojewódzkich zarządów gosodarki wodnej, działających w ramch województw i
podległych wojewodzie. Miniser Miller uważa, że taka reforma 'usprawinilaby
koordynację dzialań w sytuacjach kryzysowych".

Źródło: Wiadomości Klubu Przyrodników

Fot.:Wikipedia