Strona główna » Posts tagged with » rzeki

Jak działają przepisy mające kontrolować „utrzymywanie rzek” – analiza Klubu Przyrodników

Jak działają przepisy mające kontrolować „utrzymywanie rzek” – analiza Klubu Przyrodników

Klub Przyrodników opracował raport syntetyzujący nasze doświadczenia w zakresie stosowania art. 118-118b ustawy o ochronie przyrody, czyli wprowadzonych w 2014 r. przepisów które teoretycznie miały ucywilizować masowe prowadzenie w Polsce tzw. robót utrzymaniowych na rzekach – odmuleń, wykaszania roślinności, usuwania martwych drzew, wycinania drzew na brzegach, zabudowy i zasypywania podcięć w brzegach itp. Wskazujemy punkty, […]

Opublikowano nowe Plany Gospodarowania Wodami i Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

Opublikowano nowe Plany Gospodarowania Wodami i Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

W Dzienniku Ustaw: http://www.dziennikustaw.gov.pl/ zakończyła się już publikacja Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach oraz Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Są to opracowywane na 6-letnie okresy dokumenty wdrażające wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej UE. Przyjęte obecnie plany dotyczą lat 2015-2021. Plany zostały zatwierdzone przez Radę Ministrów 18 października 2016 r. (z 10-miesięcznym opóźnieniem w stosunku […]

GIOŚ zapowiada monitorowanie stanu hydromorfologicznego rzek

GIOŚ zapowiada monitorowanie stanu hydromorfologicznego rzek

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ogłosił, że 7 grudnia 2016 r. przyjął metodykę monitorowania hydromorfologicznych elementów jakości wód płynących, która od 2017 r. stanie się elementem Państwowego Monitoringu Środowiska realizowanego przez WIOŚ.   Metodyka została opracowana przez zespół pod kierunkiem prof. Szoszkiewicza z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, z udziałem ekspertów z IMIGW, SGGW, UR w Krakowie, […]

List otwarty w sprawie zarządzenia RDOŚ w Kielcach o odstrzale bobrów

List otwarty w sprawie zarządzenia RDOŚ w Kielcach o odstrzale bobrów

Szanowna Redakcjo Przeczytałem dziś artykuł pod tytułem „Bobry częściej na celowniku. Do odstrzału kolejne 1,5 tys sztuk”.  Chciałbym przedstawić problem kontrowersyjnego zarządzenia RDOŚ widziany oczami przyrodnika oraz uczestnika konsultacji społecznych w tej sprawie. Przede wszystkim „sprawa bobrów” w obecnej odsłonie ma trzy konteksty: przyrodniczy społeczny Ekonomiczny. Tak się składa, że wszystkie te trzy elementy stanowią […]

Recykling rejs czyli kajakiem w obronie rzek

Recykling rejs czyli kajakiem w obronie rzek

Znany ekolog i podróżnik, Dominik Dobrowolski, ledwo co wrócił z rowerowej wyprawy po Europie pt. „Stop CO2 Rusz się!” a już szykuje kolejną ekspedycję. Tym razem przesiada się do kajaka. W roku 2011 Dominik wspólnie z Fundacją PlasticsEurope Polska rozpoczął realizować w Polsce edukacyjne i ekologiczne wyprawy pt. Recykling rejsy na rzecz ochrony rzek, jezior […]

Kochamy polskie rzeki – KONKURS

Kochamy polskie rzeki – KONKURS

Ile rzek w Polsce, tyle malowniczych, ciekawych przyrodniczo odcinków, które można przepłynąć kajakiem i podziwiać bliskość natury. Portal ZielonaLekcja.pl i firma Kayaks.pl ogłaszają konkurs na najciekawszy opis trasy kajakowej, którą przepłynęliście. Nagrodą są jednodniowe spływy kajakowe rzeką Brdą dla trzech zwycięskich zespołów!

System wsparcia zielonej energii niekorzystny dla energetyki wodnej?

System wsparcia zielonej energii niekorzystny dla energetyki wodnej?

Zapowiadane zmiany w systemie wsparcia dla producentów zielonej energii mogą być niekorzystne dla energetyki wodnej. Co sądzi na ten temat jeden z liderów tego rynku – firma MEW?

Oddajmy przyrodzie doliny rzek

Oddajmy przyrodzie doliny rzek

Doliny rzeczne były i są nadal najważniejszymi korytarzami ekologicznymi w Polsce. Korzystają z nich zwierzęta lądowe i wodne oraz rośliny i grzyby. Niestety człowiek stale przekształca naturalny krajobraz tworząc niemożliwe do pokonania bariery migracyjne. Dlatego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Instytut Ochrony Przyrody PAN i WWF Polska, prowadzą wspólny projekt na rzecz udrożnienia korytarza […]

MSWiA chce rozbić zlewniowe zarządzanie wodami w Polsce

MSWiA chce rozbić zlewniowe zarządzanie wodami w Polsce

Jedną z mocnych stron zarządznia zasobami środowiska w Polsce było dotychczas przynajmniej częściowe wdrożenie tzw. zlewniowego zarządzania wodami – istnienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, których kompetencje terytorialne oparte były na realnych granicach dorzeczy i zlewni.