Strona główna » Posts tagged with » prawo wodne

Uchwalono nowe Prawo Wodne

Uchwalono nowe Prawo Wodne

Wczoraj (20 lipca 2017 r.) wieczorem Sejm, przyjmując poprawki Senatu, zakończył proces legislacyjny nowej ustawy Prawo Wodne. Uchwalona ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. Ma wejść w życie od 1 stycznia 2018 r., jednak niektóre jej przepisy – niezwłocznie z dniem ogłoszenia, a niektóre – dopiero stopniowo do 2021 r.  Licząca 574 artykuły i ponad […]

Założenia do nowego Prawa Wodnego

Założenia do nowego Prawa Wodnego

Na stronach Rządowego Procesu Legislacyjnego ogłoszono projekt założeń do nowego Prawa Wodnego, skierowany jednocześnie do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

Dostępne plany gospopdarowania wodami

Dostępne plany gospopdarowania wodami

Na stronie http://www.rdw.org.pl/materialy-metodyki-i-opracowania.html udostępniono zatwierdzone 22 lutego 2011 r. plany gospodarowania wodami w dorzeczach wraz z załącznikami. Szczególnie ważny element planów to "załącznik nr 2". Jest to (zapisany w formie arkusza Excela) katalog wód, określający m. in: – typ ekologiczny części wód (od którego zależy, jakie warunki referencyjne będą określać jej "dobry stan") – klasyfikację […]

MSWiA chce rozbić zlewniowe zarządzanie wodami w Polsce

MSWiA chce rozbić zlewniowe zarządzanie wodami w Polsce

Jedną z mocnych stron zarządznia zasobami środowiska w Polsce było dotychczas przynajmniej częściowe wdrożenie tzw. zlewniowego zarządzania wodami – istnienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, których kompetencje terytorialne oparte były na realnych granicach dorzeczy i zlewni.