Największy ośrodek opieki geriatrycznej w Niemczech podnosi skuteczność zwalczania infekcji dzięki powierzchniom dotykowym z miedzi przeciwdrobnoustrojowej.

W Centrum Opieki Geriatrycznej w Berlinie (Evangelisches Geriatriezentrum Berlin EGZB) w celu skuteczniejszego zwalczania zakażeń szpitalnych zastosowano elementy armatury drzwiowej wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej. Miedziane powierzchnie dotykowe szybko                            i niezawodnie zabijają pojawiające się na nich bakterie i wirusy,  zmniejszając ryzyko infekcji                    w kontaktach pomiędzy pacjentami, członkami personelu i gośćmi.

Dr Thomas Krössin, dyrektor EGZB i główny inicjator tej modernizacji, tłumaczy, dlaczego wybrano akurat miedź: „Walki z wieloopornymi szczepami bakterii nigdy nie będziemy w stanie wygrać, ale musimy nieustannie próbować. Stopy miedzi to interesujące i innowacyjne rozwiązanie, które                        z powodzeniem może wzbogacić dotychczas stosowane środki higieny”.

Każdego roku w Niemczech pomimo stosowania licznych środków zaradczych. Niemal 600 tysięcy pacjentów zapada na infekcje związane z zakażeniem szpitalnym (ang. HCAI). Co roku umiera od 7,5 tys. do 15 tys. zarażonych nimi osób. W szczególności na tego typu zagrożenia narażeni są pacjenci              o słabym układzie odpornościowym, np. noworodki, pacjenci oddziałów intensywnej opieki medycznej, przewlekle chorzy czy osoby starsze. „Metody, jakie stosujemy w walce przeciw zakażeniom szpitalnym, powoli się wyczerpują w miarę jak rośnie odporność na antybiotyki” – mówi profesor Martin Exner, dyrektor Instytutu Higieny i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu w Bonn oraz przewodniczący Niemieckiego Towarzystwa Higieny Szpitalnej. „Właśnie dlatego zakażenia szpitalne stanowią jedno z największych wyzwań, przed jakimi stoi medycyna. Konwencjonalne metody utrzymania higieny, jak częstsze i dokładniejsze mycie rąk, w przyszłości nie wystarczą”, dodaje profesor Exner. „Musimy im zapewnić dodatkowe wsparcie. Należy również kontrolować wszelkie potencjalne drogi przenoszenia infekcji szpitalnych w bezpośrednim otoczeniu pacjentów. A miedź może odegrać w tym kontekście ważną rolę”.

Badania laboratoryjne dowiodły skuteczności miedzi w zwalczaniu bakterii, wirusów i grzybów                       w temperaturze i wilgotności pokojowej. Dla przykładu, 1 cm2 miedzi zabija 106 enterokoków wankomycynoodpornych (jedne z najbardziej niebezpiecznych bakterii, jakie można znaleźć na powierzchniach dotykowych w szpitalach) w przeciągu niespełna 10 minut. Próby kliniczne prowadzone w Wielkiej Brytanii, USA i Chile dowiodły, że powierzchnie dotykowe wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej zmniejszają poziom skażenia otoczenia o ponad 90 proc. w porównaniu                z powierzchniami z innych materiałów. Wstępne dane uzyskane w toku najnowszych badań prowadzonych w trzech różnych placówkach ochrony zdrowia potwierdzają korzyści wynikające ze stosowania tych materiałów. Pokrycie zaledwie sześciu najważniejszych powierzchni dotykowych miedzią przeciwdrobnoustrojową skutkowało 40 – procentowym obniżeniem zapadalności na infekcje szpitalne.

Projekt renowacji EGZB to inicjatywa zakładająca wykorzystanie miedzi przeciwdrobnoustrojowej                w ośrodkach ochrony zdrowia. Przedsięwzięcie to  połączyło w sobie doświadczenia z szybko rosnącej liczby podobnych instalacji w Wielkiej Brytanii i na całym świecie, gdzie miedź odgrywa ważną rolę                w zwalczaniu zakażeń.

 

Informacje dodatkowe:

Miedź przeciwdrobnoustrojowa– wykorzystanie znaku miedzi przeciwdrobnoustrojowej oraz symbolu Cu+ przez producenta oznacza, że wydało na to zgodę odpowiednie Centrum Miedzi,                    w imieniu International Copper Association (ICA). Zgoda taka zostaje wydana w oparciu o ścisłe zasady dotyczące zastosowania materiału, co gwarantuje, że organizacja rozumie zasady technologii oraz promuje, doradza i rozwija ją zgodnie z istniejącymi badaniami, rejestrami i prawem.

Copper Alliance– nowa marka jednocząca regionalne i krajowe biura promocji miedzi należące do globalnej organizacji pod kierownictwem Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Miedzi (ang. International Copper Association, ICA). Wprowadzenie nowej marki Copper Alliance ma na celu wzmocnienie wizerunku oraz poprawę efektywności działań o charakterze promocyjnym, regulacyjnym oraz technicznym, prowadzonych na ponad 60 krajowych rynkach.

Organizacja finansowana jest przez przemysł miedziowy, a jej celem jest wspólna obrona interesów branży i rozwój rynku miedzi bazując na wyjątkowych właściwościach tego metalu oraz znaczeniu jakie ma dla podniesienia jakości życia. Oprócz siedziby głównej ICA zlokalizowanej w Nowym Jorku, Copper Alliance to również regionalne biura w Nowym Jorku, Brukseli, Santiago i Szanghaju, które wspierają 27 lokalnych centrów promocji miedzi oraz ich członków.

Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM)www.pcpm.plbezpośrednio współpracuje z European Copper Institute (ECI) z siedzibą w Brukseli. PCPM jest organizacją powołaną przez producentów miedzi, wyrobów z miedzi i jej stopów, na rzecz zwiększania jej zastosowań w gospodarce zarówno naszego kraju jak i krajach Europy Centralnej. Diałalność PCPM jest  koordynowana oraz współfinansowana przez ICA.

PCPM powstało i działa, by tworzyć warunki na rynku dla zwiększenia konsumpcji na produkty                    z miedzi i jej stopów. Stawia sobie za cel wszechstronne przedstawienie korzyści wynikających                   z zastosowania miedzi, pragnie, by stała się ona materiałem uznanym i pożądanym w dziedzinach takich jak: energetyka, telekomunikacja, budownictwo, architektura, ochrona środowiska, czy też zdrowie człowieka.