Zielona miedź

22. kwietnia jak co roku będziemy obchodzić światowy Dzień Ziemi. Liczne towarzyszące temu świętu wydarzenia będą promować postawy ekologiczne, w tym odzyskiwanie surowców wtórnych. Miedź idealnie wpisuje się w tę ideę. Można ją wielokrotnie przetwarzać bez utraty jej właściwości lub parametrów jakościowych, a dodatkowo recykling miedzi wymaga użycia zaledwie 20% energii potrzebnej do obróbki świeżo wydobytego surowca.

Zapotrzebowanie na miedź w nowoczesnym świecie wciąż rośnie (od 1976 r. wzrosło o 140%). Zgodnie z raportem opublikowanym w 2010 r. przez Międzynarodową Grupę Studiów ds. Miedzi (ICSG) w samym 2008 r., pomimo recesji, która dotknęła większość krajów będących konsumentami miedzi, zużycie tego surowca w skali światowej wyniosło 23,5 mln ton. Dlatego – szczególnie biorąc pod uwagę, że miedź pochodząca z odzysku, w przeciwieństwie do wielu innych materiałów nie traci swoich właściwości bez względu na to ile razy była przetwarzana – przemysł coraz bardziej polega na recyklingu tego surowca. Umożliwia to nie tylko złagodzenie wpływu wahań cen, ale też pozwala na oszczędności w innych sferach – np. tylko produkcja katod z miedzi pochodzącej z recyklingu pozwala zaoszczędzić w skali świata około 700 tys. ton emisji CO2.

W ciągu pięciu lat (2003-2008) zużycie miedzi pochodzącej z recyklingu wzrosło na świecie o 20% – w 2008 r. odzyskana miedź stanowiła 35% całego zużycia. W wyniku światowej recesji, która pociągnęła za sobą zmniejszenie produkcji półwyrobów, w 2008 r. zanotowano niewielki spadek jeśli chodzi o recykling „nowego złomu”, jednak w tym samym czasie produkcja miedzi wtórnej wzrosła o 3% (49% w porównaniu z rokiem 2002).

Wśród regionów w 2008 r. liderem w recyklingu miedzi była Europa. W samych tylko krajach Unii Europejskiej produkcja miedzi rafinowanej wzrosła o ponad 7% (z 800 tys. ton do 857 tys. ton), podczas gdy zużycie miedzi z wytopu pierwotnego spadło o ponad 7,5% (z 1 242 mln ton do 1 150 mln ton). Łącznie w regionie (Europa łącznie z Rosją) zużyto aż 2,5 miliona ton miedzi pochodzącej z odzysku.

Zastosowanie miedzi w Europie

W Europie miedź najczęściej znajduje zastosowanie w sektorze energetycznym (58%), budownictwie (26%), przemyśle maszynowym (10%) i transporcie (5%). Surowiec jest ceniony ze względu na swoje unikalne właściwości, takie jak bardzo dobra przewodność elektryczna i cieplna, trwałość i własności antybakteryjne. Znajduje również zastosowanie w takich sektorach jak źródła energii odnawialnej, poprawa efektywności energetycznej czy budynki zrównoważone ekologicznie.

Recykling miedzi

Miedź może być odzyskiwana z dwóch źródeł – produktów po zakończeniu okresu eksploatacji (np. armatura i inne elementy instalacyjne, urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt komputerowy i urządzenia elektroniczne) oraz z bezpośredniego przetapiania ścinków i odpadów z produkcji fabrycznej.

 

Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM) www.pcpm.pl jest częścią European Copper Institute (ECI) z siedzibą w Brukseli. PCPM jest organizacją powołaną przez producentów miedzi, wyrobów z miedzi i jej stopów na rzecz zwiększania jej zastosowań w gospodarce zarówno naszego kraju jak i krajach Europy Środkowej. Jego działalność koordynowana jest oraz współfinansowana przez International Copper Association (ICA) z siedzibą w Nowym Jorku.

PCPM powstało i działa, by tworzyć warunki na rynku dla zwiększenia konsumpcji na produkty z miedzi i jej stopów. Stawia sobie za cel wszechstronne przedstawienie korzyści wynikających z zastosowania miedzi, pragnie, by stała się ona materiałem uznanym i pożądanym w dziedzinach takich jak: energetyka, telekomunikacja, budownictwo, architektura, ochrona środowiska, czy też zdrowie człowieka.

Europejski Instytut Miedzi (ECI) www.eurocopper.org jest organizacją zrzeszającą światowe przedsiębiorstwa górnicze i hutnicze (reprezentowane przez International Copper Association, Ltd) oraz europejski przemysł przetwórczy miedzi. Jego misją jest promowanie korzyści płynących ze stosowania miedzi w nowoczesnym społeczeństwie. ECI działa w oparciu o Centralę w Brukseli oraz 11 Centrów Promocji Miedzi w całej Europie, której częścią jest PCPM.

 

Dodatkowe informacje:

Michał Ramczykowski, Prezes Zarządu, Polskie Centrum Promocji Miedzi, Tel. +48 717 81 25 01, e-mail: mr@pcpm.pl

Irina Dumitrescu, Communications Manager, European Copper Institute, tel. +32 473 87 15 00, e-mail: id@eurocopper.org