SEGREGUJMY NA SERIO – monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadami

Towarzystwo na rzecz Ziemi wraz ze współpracującą Fundacją Rozwoju Gmin Polskich zapraszają na szkolenie „Segregujmy na serio”, które odbędzie się
w dniach 27-28.11.2014 w Lublinie.

Tematyka spotkań dotyczy obowiązujących przepisów z zakresu gospodarki odpadami, planowanych zmian, ich zastosowania oraz dobrych praktyk w Polsce i innych krajach UE. Szkolenie adresowane jest do urzędników, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz zainteresowanych tematem mieszkańców. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie
o ukończonym szkoleniu oraz materiały na płycie DVD (poradnik – Przyjazna środowisku gospodarka odpadami, wykłady prelegentów, filmy z cyklu „Milion ton śmieci”).
Dotychczasowe szkolenia, które odbyły się w Poznaniu oraz w Warszawie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Spore emocje wśród uczestników wzbudzały planowane w najbliższym czasie zmiany w prawie odpadowym, dlatego też na kolejnych szkoleniach szczególnie zwrócimy uwagę na te właśnie zagadnienia.
Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję do rozmowy, zadawania pytań, wymiany doświadczeń ze specjalistami z zakresu gospodarki odpadami. Będą mogli również zapoznać się ze wstępnymi wynikami monitoringu kosztów gospodarki odpadami w gminach przeprowadzonego w ramach projektu.
Kolejne szkolenia odbędą się we Wrocławiu, Białymstoku i Krakowie.
Cykl szkoleń jest częścią projektu „Segregujmy na serio – monitoring wdrażania przepisów
z zakresu gospodarki odpadami”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, ze środków Funduszy EOG. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu http://www.tnz.most.org.pl/segregujmynaserio/.
Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.
O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Możliwość noclegu i zwrotu kosztów podróży*.

 
* Szczegóły w Regulaminie

Szkolenie poprowadzą:

Paulina Kupczyk-Kuriata – absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, adwokatka. Autorka publikacji naukowych i praktycznych poradników z zakresu prawa ochrony środowiska.
Prowadzi własną kancelarię adwokacką; współpracuje z firmami konsultingowymi
i kancelariami adwokackimi jako ekspert z zakresu prawa ochrony środowiska. Współpracuje
w realizacji projektu „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego w zakresie zadań pozostających w kompetencji RZGW we Wrocławiu”.

Jerzy Ziaja – Inżynier ochrony środowiska o specjalności inżynieria środowiskowa, absolwent Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej. Założyciel i Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu (OIGR), pierwszej w Polsce Izby zrzeszającej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami. Autor
i współautor licznych artykułów w magazynach branżowych związanych z gospodarką odpadami. Prelegent wielu szkoleń, konferencji i seminariów branżowych. Wieloletni uczestnik prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie. Promotor prostych i sprawdzonych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Marek Goleń – doktor nauk ekonomicznych. Specjalista w zakresie reformy gospodarowania odpadami komunalnymi zwanej „rewolucją śmieciową”. Opiniował dla Biura Analiz Sejmowych rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw. Uczestnik procesu legislacyjnego. Doradca samorządowy i trener kadr administracji gminnej w zakresie wdrażania reformy. Współpracownik Związku Miast Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP. Kierował od strony merytorycznej pakietem szkoleń finansowanych przez NFOŚiGW dla ponad 600 gmin
pt: „Gminna gospodarka odpadami komunalnymi – aktywna edukacja zawodowa wykorzystująca nowoczesne narzędzia edukacyjne wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną skierowaną do pracowników JST”. Autor nowatorskiego modelu zarządzania odpadami komunalnymi. Jako ekspert SGH jest autorem licznych wystąpień medialnych na temat reformy gospodarowania odpadami komunalnymi. Aktualnie współtworzy dla Ministerstwa Środowiska analizy na potrzeby realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z dn. 28 listopada 2013 r. (sygn. K 17/12) nakazującemu ustawodawcy zmianę przepisów
w zakresie w jakim nie przewidują maksymalnej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Program szkolenia

Dzień 1.

Prowadzący: Paulina Kupczyk-Kuriata
1. Podstawy prawne gospodarowania odpadami – prawo UE i prawo polskie.
2. Aktualny stan prawny i projekty zmian w ustawach odpadowych, z uwzględnieniem wybranych grup odpadów.
3. Planowanie w gospodarce odpadami – proces planowania i zasady udziału społeczeństwa.

Dzień 2.

Prowadzący: Jerzy Ziaja
1. Gospodarka odpadami w krajach UE.
2. Rozszerzona odpowiedzialność przemysłu w gospodarce odpadami komunalnymi
w wybranych krajach UE.
3. Technologie zagospodarowania odpadów resztkowych (zmieszanych).

Prowadzący: Marek Goleń
1. Autorski model segregacji odpadów komunalnych.
2. Dobre praktyki segregacji – przykłady z polskich gmin.
Wszelkich informacji o szkoleniach udziela Katarzyna Jagodzińska-Kozieł: odpadynaserio@gmail.com,
tel.: 791 077 220

banerProjekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z funduszy EOG