Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie fotograficznym – 1 Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym CKfoto.pl!!!

Konkurs otwarty jest dla amatorów oraz profesjonalistów z całego Świata. Uczestnicy muszą być pełnoletni.

Organizatorem głównym konkursu jest stowarzyszenie zwykłe CKfoto.pl skupiające świętokrzyskich fotografów i fotografików. Współorganizatorem jest Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, w którego siedzibie odbędzie się wystawa pokonkursowa  oraz Stowarzyszenie Psychoedukacyjno-Przyrodnicze MOST. Swoim patronatem konkurs objęło Stowarzyszenie Twórców – FOTOKLUB RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Miesięcznik Dzikie Życie, które na swoich łamach pokaże wyróżnione prace w kategorii Fotografia Przyrodnicza oraz portal informacji przyrodniczej ecopress.pl.

Prace można nadsyłać w następujących kategoriach:
A) CZŁOWIEK I NAUKA (color/monochrome)
B) FOTOGRAFIA PRZYRODNICZA (color/monochrome)
C) KATEGORIA OTWARTA (color/monochrome)

Ważne terminy:

Początek wysyłania prac 20.04.2014
Koniec zgłoszeń 31.07.2014
Obrady jury 1-10.08.2014
Ogłoszenie wyników 10.09.2014
Wysyłka nagród 15.11.2014

 

Świętokrzyska szkoła fotografii ma bardzo duże osiągnięcia i jest znana zarówno w kraju jak i na świecie. Jak dotąd jednak nie zdobyto się w naszym województwie na wysiłek organizacji konkursu fotograficznego o zasięgu międzynarodowym. Organizatorzy konkursu mają aspiracje skoncentrować środowisko fotografików regionu oraz wyjść z charakterystycznym stylem szeroko w świat. W planach CKfoto.pl jest doroczne organizowanie konkursu. W przyszłości organizatorzy chcą postarać się o otrzymanie patronatu FIAP – Międzynarodowej Federacji Fotografii Artystycznej. Jest to bardzo prestiżowy patronat, aby go dostać należy wykazać się już doświadczeniem w organizacji podobnych konkursów. Z uwagi na niewielką aktywność artystyczną regionu na arenie międzynarodowej w ostatnich latach, CKfoto.pl (jako Delegat Regionu Świętokrzyskiego Fotoklubu RP) chce aby Świętokrzyskie było rozpoznawalne wśród fotografów na całym świecie.

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Zdjęcia do konkursu przyjmowane są drogą elektroniczną. Szczegóły na: http://www.ckfoto.pl/photocontest

ck banner