Kopalnia miedzi na wyciągnięcie ręki: Recykling odpowiedzią na nieustannie rosnące zapotrzebowanie na miedź w Europie.

Zgodnie z opublikowanym raportem międzynarodowego zespołu badawczego ds. miedzi (International Copper Study Group, ICSG), 44,8% wykorzystywanej w Europie miedzi pochodzi                           z recyklingu. Dzięki temu rekordowemu osiągnięciu, zapotrzebowanie na miedź w coraz większym stopniu zaspokajana jest ze źródeł surowcowych pochodzących z recyklingu.

 

1,5 kg miedzi odzyskanej z niesprawnego komputera można wykorzystać do wyprodukowania rury                 o brzmiącej wręcz nieprawdopodobnie długości 4 metrów. Miedź wykorzystana do wyprodukowania smartfonu – może kiedyś stać się częścią domowej instalacji wodociągowej. Miedź można                        z powodzeniem zebrać, przetopić i ponownie wykorzystać nieskończoną ilość razy, nie tracąc jednocześnie żadnych właściwości tego materiału. Innymi słowy, miedź pochodząca z recyklingu jest pełnowartościowa. To taka sama miedź, jak wydobywana w kopalniach i przetworzona w dalszym procesie hutniczym.

Miedź znaleźć można niemal wszędzie, jako że w coraz większym stopniu zależą od niej nowoczesne elementy wyposażenia, takie jak produkty sektora high-tech, inteligentne budynki, wszelkie instalacje elektryczne i kable energetyczne, silniki elektryczne (w szczególności te najbardziej energooszczędne), systemy solarne czy też produkty wyposażenia wnętrz oznaczone znakiem Cu+ spełniające własności przeciwdrobnoustrojowe. Całe bogactwo miedzi znajdującej się w codziennym wyposażeniu człowieka można więc odzyskać, co biorąc pod uwagę tempo, w jakim w Europie tego typu sprzęty są zużywane, stanowi istotną rezerwę surowcową. Wszystkie  zasoby miedzi, w tym te, które już zostały poddane recyklingowi, będzie można w przyszłości wielokrotnie wykorzystać. Mówiąc tylko o wyposażeniu domów, rury hydrauliczne (instalacje wodne( ale i ogrzewcze, czy tez systemy solarne, blachy dachowe oraz nowoczesne elewacje, mogą być wykonane w stu procentach z miedzi.

Naturalne wydobycie miedzi nadal pozostaje kluczowym elementem w systemie zaspokajania globalnego zapotrzebowania na miedź, jednak aby zagwarantować, że również przyszłe pokolenia liczyć będą mogły na spełnianie swoich potrzeb w tym zakresie, wymagane będzie zwiększenie poziomów odzysku i recyklingu tego surowca.

Począwszy od wyrobu, z powrotem aż do fabryki, i od fabryki aż do wyrobu – miedź jest materiałem w stu procentach nadającym się do recyklingu… i tak w nieskończoność.

Informacje dodatkowe:

Copper Alliance– nowa marka jednocząca regionalne i krajowe biura promocji miedzi należące do globalnej organizacji pod kierownictwem Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Miedzi (ang. International Copper Association, ICA). Wprowadzenie nowej marki Copper Alliance ma na celu wzmocnienie wizerunku oraz poprawę efektywności działań o charakterze promocyjnym, regulacyjnym oraz technicznym, prowadzonych na ponad 60 krajowych rynkach.

Organizacja finansowana jest przez przemysł miedziowy, a jej celem jest wspólna obrona interesów branży i rozwój rynku miedzi bazując na wyjątkowych właściwościach technicznych tego metalu oraz znaczeniu jakie ma dla podniesienia jakości życia. Oprócz siedziby głównej ICA zlokalizowanej                      w Nowym Jorku, Copper Alliance to również regionalne biura w Nowym Jorku, Brukseli, Santiago                  i Szanghaju, które wspierają 27 lokalnych centrów promocji miedzi oraz ich członków.

Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM)www.pcpm.plbezpośrednio współpracuje z European Copper Institute (ECI) z siedzibą w Brukseli. PCPM jest organizacją powołaną przez producentów miedzi, wyrobów z miedzi i jej stopów, na rzecz zwiększania jej zastosowań w gospodarce zarówno naszego kraju jak i krajach Europy Centralnej. Jego działalność koordynowana jest oraz współfinansowana przez ICA z siedzibą w Nowym Jorku.

PCPM powstało i działa, by tworzyć warunki na rynku dla zwiększenia konsumpcji na produkty                    z miedzi i jej stopów. Stawia sobie za cel wszechstronne przedstawienie korzyści wynikających                   z zastosowania miedzi, pragnie, by stała się ona materiałem uznanym i pożądanym w dziedzinach takich jak: energetyka, telekomunikacja, budownictwo, architektura, ochrona środowiska, czy też zdrowie człowieka.

fot.SXC.hu