Najwyższy maszt do pomiarów siły wiatru

Najwyższy w Europie maszt do pomiaru prędkości wiatru stanie w pobliżu niemieckiego Kassel.

Maszt, którego wysokość wyniesie 200 metrów, dostarczy i zainstaluje szwedzka firma Telecon na zamówienie niemieckiego Instytutu Frauenhofera.

Maszt przez 5 lat będzie rejestrował pomiary wiatru wiejącego na wysokościach od 10 do 200 metrów.

Instutut Frauenhofera to jedna z czołowych instytucji w Europie w zakresie badań i rozwoju technologii związanych z produkcją energii ze źródeło odnawialnych – zwłaszcza w zakresie fotowoltaiki czy energetyki wiatrowej.

Jednostka Instytutu odpowiedzialna za energetykę wiatrową to Frauenhofer Center for Wind Energy and Energy System Technology (IWES). W tej chwili IWES prowadzi m.in. zaawansowane badania nad łopatami do elektrowni wiatrowych w ramach finansowanego ze środków unijnych projektu UpWind, który jest częścią Szóstego Programu Ramowego UE (FP6), a którego celem jest opracowanie technologii umożliwiających skonstruowanie elektrowni wiatrowych o mocy 8-10 MW.

Źródło: gramwzielone.pl