Pellet z trawy dla szczytnej sprawy – OTOP otwiera zakład produkcji nad Biebrzą

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) 21 czerwca uroczyście otworzy zakład produkcji pelletu, wybudowany w ramach projektu „LIFE+ „Zarządzanie siedliskiem wodniczki (Acrocephalus paludicola) poprzez wdrożenie zrównoważonych systemów zagospodarowywania biomasy”.

Wodniczka to jedyny w Europie ptak z rzędu wróblowych zagrożony wyginięciem w skali całego globu. Polska jest domem dla ¼ całej światowej populacji, dlatego też OTOP niemal od początku swojego istnienia angażuje się w ochronę tego ptasiego unikatu, występującego głównie we wschodniej Polsce: w Dolinie Biebrzy i na Lubelszczyźnie.

Kluczowe dla przetrwania wodniczki jest zachowanie odpowiednich warunków siedliskowych, do których należą również rozległe otwarte tereny. Niestety często zaczynają one zarastać, dlatego konieczne jest ich regularne wykaszanie. Przy okazji powstają duże ilości materiału roślinnego, który nie wartościowym surowcem do produkcji paszy dla zwierząt. Dzięki nowemu zakładowi, który powstał w Trzciannem w woj. podlaskim, uzyskiwana podczas zabiegów ochronnych biomasa będzie przekształcana w materiał opałowy.

Pellet produkowany w zakładzie OTOP będzie przeznaczony do wszelkiego rodzaju pieców na paliwo stałe. Produkt jest przyjazny przyrodzie nie tylko dzięki temu, że powstaje podczas zabiegów ochronnych, ale również m.in. z uwagi na niską emisję dwutlenku siarki podczas spalania i brak szkodliwych substancji wiążących – mówi Dariusz Tatarczuk z OTOP, dyrektor zakładu.

Uroczyste otwarcie zakładu odbędzie się w piątek 21 czerwca przy ul. Nowej 2                         w Trzciannem. Część oficjalna z udziałem zaproszonych gości potrwa do godziny 14.00, natomiast od godz. 17.00 do godz. 20.00 OTOP zaprasza wszystkich na „drzwi otwarte”.  W tym czasie będzie można zwiedzić zakład i wziąć udział w części artystyczno-rozrywkowej.

Projekt „Zarządzanie siedliskiem wodniczki (Acrocephalus paludicola) poprzez wdrożenie zrównoważonych systemów zagospodarowywania biomasy” realizowany jest przez OTOP od roku 2010 i  potrwa do sierpnia 2014.

 

 

Nota:

[1] Beneficjentem projektu „Zarządzanie siedliskiem wodniczki (Acrocephalus paludicola) poprzez wdrożenie zrównoważonych systemów zagospodarowywania biomasy” jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.  Projekt realizowany jest we współpracy z partnerami: Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), FUT Przemysław Zelent oraz Eko-Różanka. Sponsorami  projektu są: Program UE LIFE, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz firma Cemex.

Więcej informacji:

Antoni Marczewski

specjalista ds. komunikacji

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

(+22) 761 82 05 wew. 903, antoni.marczewski@otop.org.pl

 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP)

to działająca od dwudziestu lat organizacja pozarządowa o statusie pożytku publicznego, zajmująca się ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których one żyją. Celem Towarzystwa jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. Jego działania wspiera rzesza kilkunastu tysięcy członków, wolontariuszy i sympatyków. OTOP jest polskim partnerem światowej federacji towarzystw ochrony ptaków – BirdLife International.

 

Po 20 latach istnienia OTOP to:

  • Prawie 1000 ha rezerwatów, w których prowadzona jest czynna ochrona przyrody
  • 174 ostoje ptaków (IBA), w tym 110 objętych regularnym monitoringiem zagrożeń
  • 159 lęgowych gatunków ptaków objętych regularnym monitoringiem
  • 2.500 nakładu kwartalnika “Ptaki”
  • 800 wolontariuszy
  • 2.000 członków
  • 10.000 zadeklarowanych sympatyków
  • 50.000 dzieci objętych programem edukacyjnym

 

Więcej informacji o działaniach OTOP na: www.otop.org.pl.

BirdLife International

 

jest światowa federacją towarzystw ochrony ptaków, która dąży do zachowania ptaków, ich siedlisk i różnorodności biologicznej na świecie, pracuje z ludźmi w kierunku zrównoważonego rozwoju, w zakresie wykorzystania zasobów naturalnych. BirdLife działa w 117 krajach i terytoriach na całym świecie. BirdLife Europe jest obecne w 45 krajach i wszystkich państwach członkowskich UE. http://europe.birdlife.org

fot.sxc.hu