Strona główna » Posts tagged with » Biebrza

Pellet z trawy dla szczytnej sprawy – OTOP otwiera zakład produkcji nad Biebrzą

Pellet z trawy dla szczytnej sprawy – OTOP otwiera zakład produkcji nad Biebrzą

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) 21 czerwca uroczyście otworzy zakład produkcji pelletu, wybudowany w ramach projektu „LIFE+ „Zarządzanie siedliskiem wodniczki (Acrocephalus paludicola) poprzez wdrożenie zrównoważonych systemów zagospodarowywania biomasy”. Wodniczka to jedyny w Europie ptak z rzędu wróblowych zagrożony wyginięciem w skali całego globu. Polska jest domem dla ¼ całej światowej populacji, dlatego też OTOP niemal […]

XXXVI Wszechnica Biebrzańska

XXXVI Wszechnica Biebrzańska

    Cykliczne spotkania informacyjne i wykłady tematyczne adresowane do miłośników Bagien Biebrzańskich oraz osób zaangażowanych w ich czynną ochronę i promocję. Zainaugurowana została w styczniu 2001. Obecna Wszechnica (tak jak i badania) organizowana jest dzięki wsparciu ze środków Mechanizmu Finansowego Europej-skiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego". W 15% współfinansowana jest ze środków Ministerstwa […]