XXXVI Wszechnica Biebrzańska

   

Cykliczne spotkania informacyjne i wykłady tematyczne adresowane do miłośników Bagien Biebrzańskich oraz osób zaangażowanych w ich czynną ochronę i promocję. Zainaugurowana została w styczniu 2001. Obecna Wszechnica (tak jak i badania) organizowana jest dzięki wsparciu ze środków Mechanizmu Finansowego Europej-skiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego". W 15% współfinansowana jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa

Osowiec-Twierdza, 2 – 3 kwietnia 2011 roku

Temat: Czerwone Bagno – relikt torfowisk wysokich

sobota 2 kwietnia – Dzień wykładów, poczatek godz. 9.15.

Miejsce: Centrum Edukacji i Zarządzania Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu-Twierdzy

Program Wszechnicy
9.15 – 9.35 – Informacje o projekcie „Ochrona bioróżnorodności Czerwonego Bagna reliktu wielkich torfowisk wysokich Europy Środkowej PL0082”
– Tomasz Okruszko
9.35 – 10.15 – Polodowcowa historia rozwoju torfowiska Czerwone Bagno, Mirosława Kupryjanowicz, Marek Kloss, Marek Rycharski, Natalia Piotrowska, Magdalena Fiłoc
10.15– 10.45 – Hydrologia Czerwonego Bagna, Jarosław Chormański, Mateusz Grygoruk, Mateusz Stelmaszczyk, Tomasz Okruszko
10.45 – 11.00 – przerwa kawowa
11.00 – 11.30 – Model wód podziemnych Czerwonego Bagna – drogi zasilania i przepływu wody w torfowisku.
Mateusz Grygoruk, Okke Batelaan, J. Chormanski, T. Okruszko, Dorota Mirosław-Świątek
11.30– 12.15 – Sosna na Czerwonym Bagnie – Bogdan Jaroszewicz
12.15 – 13.00 – Dlaczego nie Zielone? Zagadki zmian roślinności rzeczywistej Czerwonego Bagna na przestrzeni ostatnich 200 lat oraz próba prognozy na przyszłość. Wiktor Kotowski, Helena Bartoszuk, Bogdan Jaroszewicz, Marek Kloss, Hubert Piórkowski, M. Rycharski, Monika Szewczyk
13.00 – 13.30 – przerwa obiadowa,
13.30 – 14.00 – Użytkowanie środowisk przez łosie na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego,
Tomasz Borowik
14.00 – 14.45 – Specyfika awifauny Czerwonego Bagna – Andrzej Dyrcz, Adam Dmoch, Romuald Mikusek
14.45 – 15.30 – Technologie informacyjne wspierające badania i upowszechnianie wyników prac naukowych. Ignacy Kardel, Grzegorz Kwiatkowski, Robert Michałowski, Michał Wasilewski
15.30 – 16.00 – Prezentacja filmu lub slajdów o Czerwonym Bagnie

niedziela – 3 kwietnia, dzień terenowy: Spacer w obwodzie ochronnym Grzędy i Tajno. Na wyjście w teren należy ubrać się odpowiednio do warunków pogodowych.

Udział we Wszechnicy Biebrzańskiej jest bezpłatny! Wstęp wolny.
Uwaga! Organizatorzy nie zapewniają transportu i noclegów. Noclegi w gospodarstwach agroturystycznych należy zamawiać osobiście, korzystając z wykazu kwater na naszej stronie internetowej  www.biebrza.org.pl
Dodatkowych informacji udziela: Andrzej Grygoruk, tel (085) 7380620, 604 406 786 lub e-mail: agrygoruk@biebrza.org.pl

Źródło: biebrza.org.pl