Perspektywy inwestycji kogeneracyjnych – Regulacje i aspekty praktyczne

Bener_kongres_22_10

31 marca br. wygasł system wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji. W celu jego prolongowania planowane jest wdrożenie noweli kogeneracyjnej, która obecnie jest na etapie prac w Komisji Europejskiej.  Pomimo wygaśnięcia w marcu systemu wsparcia Prezes URE nadal wystawia certyfikaty dla wysokosprawnej kogeneracji, co w momencie przedłużenia tego systemu po zakończeniu prac w KE może skutkować nadpodażą i kryzysem na rynku.

Wysokosprawna kogeneracja podnosi efektywność energetyczną, przyczynia się do zmniejszania emisji CO2, zwiększa wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, wpływa na poprawę bezpieczeństwa energetycznego. Dlaczego akurat teraz warto w nią inwestować? Jak finansować inwestycje kogeneracyjne? Z jakich technologii korzystać? I, co najważniejsze, jak inwestować?

Na te i inne pytania będzie można uzyskać odpowiedzi podczas specjalistycznego Seminarium „Perspektywy inwestycji kogeneracyjnych. Regulacje i aspekty praktyczne”, które odbędzie się 22 października we Wrocławiu.
Pośród prelegentów Seminarium są:

 • mgr inż. Łukasz Wilczyński, KWE Technika Energetyczna
 • Włodzimierz Kędziora, Dalkia Polska
 • Magdalena Pakosińska, Kancelaria Prawna Olesiński & Wspólnicy
 • dr Adam Szymański, AS Bio-Energy
 • Sławomir Czuchrij, Synthos S.A.
 • dr inż. Dagmara Jagoda, Bank Ochrony Środowiska

Ponadto jako Partner Strategiczny Seminarium zaangażowała się firma KWE Technika Energetyczna Sp. z o.o.
Podczas Seminarium poruszone zostaną następujące tematy:

 • otoczenie regulacyjne w kontekście planowanych inwestycji w zakresie kogeneracji
 • systemy wsparcia OZE – analiza zmian i obecnej sytuacji prawnej
 • praktyczne aspekty obrotu zielonymi certyfikatami. Co się stanie gdy system wsparcia powróci? Czy grozi nam nadpodaż?
 • przebieg procesu inwestycyjnego
 • układy CHP na przykłądach zrealizowanych projektów
 • finansowanie inwestycji kogeneracyjnych

Zapraszamy podmioty zainteresowane inwestowaniem w kogenerację, a przede wszystkim:

 • ciepłownie
 • elektrociepłownie
 • biogazownie
 • spółki celowe
 • przedsiębiorstwa przemysłowe w szerokim znaczeniu
 • związki komunalne
 • kancelarie prawne
 • przedsiębiorstwa inwestycyjne
 • banki
 • szpitale
 • centra handlowe

Więcej szczegółów i formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie wydarzenia: http://event.westernenergyconsulting.com/pik

Dane kontaktowe Organizatora:
Western Energy Consulting
tel. 71 780 64 74,
kom. + 48 530 709 222
info@westernenergyconsulting.com
www.westernenergyconsulting.com

Miejsce konferencji: Radisson Blu Hotel *****, Wrocław