„Weź oddech”: nowy program edukacji ekologicznej CEO [woj. świętokrzyskie]

Każdego dnia wdychamy 16 kg powietrza – często tak zanieczyszczonego, że czyni nas to biernymi palaczami. Przyczyną tego stanu w bardzo dużym stopniu są nie tylko kominy fabryk, ale także nasze decyzje związane z ocieplaniem domu czy sposobem dojazdu do pracy. Nowy program Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej zachęca do zapoznania się z tematyką ochrony czystości powietrza i podejmowania świadomych, odpowiedzialnych wyborów w życiu codziennym. „Weź oddech” to bezpłatny program z zakresu edukacji ekologicznej skierowany do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województw mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i łódzkiego. Ma on na celu podnoszenie świadomości uczniów, nauczycieli i społeczności lokalnych na temat ochrony czystości powietrza, w tym kluczowego dla programu zagadnienia niskiej emisji. Niska emisja to emisja zanieczyszczeń ze źródeł znajdujących się nisko, to znaczy na wysokości nie większej niż 40 m. Źródłami tego szkodliwego dla jakości powietrza zjawiska są głównie dymy z przydomowych pieców i kominów oraz spaliny samochodów. Niska emisja prowadzi do powstawania groźnego dla zdrowia smogu.

O programie: szkolenia nauczycieli i działania uczniowskie Program Weź oddech potrwa od stycznia 2016 r. do marca 2017 r. W tym czasie 80 nauczycieli i nauczycielek, którzy zgłoszą się do programu otrzyma wszechstronne wsparcie w postaci materiałów edukacyjnych, konferencji, warsztatów i szkoleń. Te działania będą miały na celu przygotowanie ich do pracy z uczniami i uczennicami w zakresie przyczyn i zapobiegania niskiej emisji. Projekt skierowany jest do nauczycieli i nauczycielek WOS-u, chemii i biologii oraz wychowawców i wychowawczyń klas. W drugim etapie programu odbędą się uczniowskie projekty informacyjne i rzecznicze skierowane do społeczności lokalnych. Celem tych działań będzie podjęcie przez młodzież próby przekonania władz lokalnych do wdrożenia rozwiązań sprzyjających redukcji niskiej emisji.

Weź z nami głęboki oddech!
Program pozwoli rozwinąć się nie tylko nauczycielom i nauczycielkom, ale także uczniom i uczennicom, którzy pracując metodą projektu i wykonując doświadczenia, będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Założenia „Weź oddech” w wielu aspektach są zgodne z założeniami podstawy programowej dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Projekt zatem może być dla nauczyciela i nauczycielki nie tylko dodatkowym działaniem, ale sposobem na realizację programu szkolnego. Rekrutacja do programu potrwa od 14 grudnia 2015 r. do 14 stycznia 2016 r. Szkoły zainteresowane projektem zapraszamy do kontaktu i zgłaszania się przez stronę internetową:

www.ceo.org.pl/wezoddech/zglos-sie Koordynatorka: Urszula Cyrynger wezoddech@ceo.org.pl facebook.pl/wezoddech (22) 825 05 50 wew. 110

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu NFOŚiGW.
Za jego treść odpowiada wyłącznie CEO.