Co roku tracimy 25 milionów ptaków

BirdLife International opublikował właśnie pierwszy raport „The Killing”, dotyczący nielegalnego zabijania ptaków w rejonie Morza Śródziemnego. Ujawnia on szokujące dane dotyczące skali nielegalnego zabijania wielu gatunków ptaków, na które urządza się nielegalne polowania, zastawia pułapki z klejem lub trucizną. Raport mówi o 25 milionach ptaków, które giną w ten sposób każdego roku w tym rejonie.
Raport “The Killing”, przygotowany we współpracy z partnerami BirdLife International, zawiera listę dziesięciu krajów śródziemnomorskich, które odpowiadają za utratę największej liczby ptaków i omawia obszary, w których konieczne jest wzmocnienie działań ochronnych.
Wysoko w rankingu znalazły się kraje dotknięte konfliktem, jak Syria i Libia, ale są tu także państwa europejskie. Na drugim miejscu, za Egiptem, znajdują się Włochy, gdzie zabijanych jest ok. 5,6 miliona ptaków rocznie.
Wśród państw europejskich raport wymienia także Grecję, Francję, Chorwację i Albanię. Największe zagęszczenie nielegalnych polowań raportowane jest na Malcie, gdzie aż 343 nielegalnie zabite ptaki przypadają na każdy km² powierzchni kraju.
Poza skalą nielegalnych polowań, raport pokazuje także popularne, czasem okrutne, metody zabijania ptaków używane w basenie Morza Śródziemnego: chwytywanie w sieci, wabienie ptaków nagraniami ptasich głosów, smarowanie gałęzi klejem, do którego ptaki przyklejają się i giną w męczarniach.
Zięba, występująca także w Polsce, jest najczęściej zabijanym ptakiem. Szacuje się, że rocznie ginie aż 2,9 mln osobników tego gatunku. Na kolejnych miejscach są kapturka: 1,8 mln, przepiórka – 1,6 mln i drozd śpiewak – 1,2 mln. Wiele gatunków ptaków sklasyfikowanych w Czerwonej Księdze IUCN jako „bliskie zagrożenia” (Near Threatened) lub „narażone na wyginięcie” (Vulnerable) również pada ofiarą nielegalnych polowań.
Raport pozwala lepiej zrozumieć dlaczego prawo chroniące przyrodę – w tym Dyrektywa ptasia, badana obecnie przez Komisję Europejską w ramach procedury fitness check – powinno być wzmocnione, a nie osłabiane. W zakończonych niedawno konsultacjach społecznych na ten temat ponad pół miliona Europejczyków opowiedziało się po stronie natury.
„Nasze ptaki zasługują na bezpieczne trasy migracji. Chcemy podjęcia odpowiednich działań ochronnych zanim będzie za późno” – mówi Patricia Zurita, kierująca BirdLife International. „Ten raport pokazuje makabryczną skalę nielegalnego zabijania ptaków w basenie Morza Śródziemnego. Obserwujemy spadki populacji nawet tych gatunków, które kiedyś były w Europie pospolite”.
Pełna angielska wersja raportu znajduje się na naszej stronie.
Więcej informacji:
Katarzyna Groblewska, OTOP, tel. 500 239 648, katarzyna.groblewska@otop.org.pl

Więcej informacji:
Katarzyna Groblewska
Rzecznik prasowy OTOP
+ 48 500 239 648
katarzyna.groblewska@otop.org.pl
***
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) to założona w 1990 roku organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, zajmująca się ochroną dzikich ptaków i miejsc w których żyją. OTOP jest polskim przedstawicielem w międzynarodowej sieci organizacji ochrony ptaków, BirdLife International.
www.otop.org.pl