Rozdano „Bartki Świętokrzyskie”

Wiosną 2013 roku została powołana Regionalna Nagroda Ekologiczna „Bartki Świętokrzyskie”. Organizatorem nagrody jest Stowarzyszenie M.O.S.T. z  Kielc a Świętokrzyski Urząd Marszałkowski wsparł ją finansowo.

Celem  powołania nagrody jest wyłanianie i promowanie prośrodowiskowych rozwiązań w dziedzinie nauki, inwestycji oraz programów ochrony przyrody i środowiska.  Celem pomysłodawców i osób zaangażowanych w przyznawanie nagrody jest to aby stała się ona swoistym znakiem jakości. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach, zgłoszeń może dokonać niemal każdy (precyzuje to regulamin nagrody) a o przyznaniu nagrody decyduje Kapituła. W jej składzie znaleźli się naukowcy i działacze organizacji pozarządowych. Każda decyzja o przyznaniu nagrody  poprzedzona jest konsultacjami  i dyskusjami. Kapituła dużą wagę przywiązuje do przejrzystości, przestrzegania regulaminu oraz zasad etycznych. Eksperckie podejście oraz wysoko zawieszona poprzeczka jeśli chodzi o spełnienie kryteriów stanowią o wysokiej randze nagrody. Przedsięwzięcia zgłoszone muszą bowiem mieścić się w ciasnym gorsecie regulaminu a nagrodzone zostają te z nich, które spełniają wysokie standardy  w swoich kategoriach.

W tegorocznej, pierwszej edycji nagrody do Kapituły wpłynęły 4 ważne zgłoszenia:

1. projekt turbiny wodnej opracowany na Politechnice Świętokrzyskiej przez prof. Jerzego Zbigniewa Piotrowskiego  oraz Mariolę Starzomską  i Stanisława Szewczyka

2. „Monografia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego” pod red. dr. Anny Świercz

3. Album „Przyroda Świętokrzyska” Bogusława Sępioła, Sławomira Wąsika, Cezarego  Jastrzębskiego, Andrzeja Konopackiego, Krzysztofa Ptaka i Krzysztofa Lorka

4. Album „Wiatraki Świętokrzyskie” Anny Benicewicz-Miazga.

W kategorii „Projekt ochrony przyrody/środowiska” nie wpłynęło żadne zgłoszenie. W kategorii „Inwestycje” „Bartka Świętokrzyskiego otrzymał wysoko oceniony przez Kapitułę projekt wynalazku turbiny wodnej. Wzbudził on bardzo duże zainteresowanie. Kapituła uznała jednak, że przed wdrożeniem wynalazku niezbędne jest przeprowadzenie badan nad realnym wpływem turbiny na środowisko przyrodnicze cieków wodnych. Stowarzyszenie M.O.S.T. zaproponowało wykonanie takich badań środowiskowych. W kategorii „Badania naukowe z zakresu nauk przyrodniczych” zwyciężyła „Monografia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego”. Jest to opracowanie prezentujące bardzo wysoki naukowy poziom . Omawia wszelkie przyrodnicze aspekty znacznego obszaru Ponidzia.

Kapituła zdecydowała, że w kolejnej edycji powołana zostanie czwarta kategoria „Działania edukacyjne z zakresu nauk przyrodniczych”. Dwa zgłoszone albumy zostały automatycznie zakwalifikowane do tej właśnie kategorii .

Wręczenie „Bartków Świętokrzyskich” miało miejsce 30.11.2013 roku. Nagroda została objęta patronatem przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach nagrody laureaci otrzymują statuetki, dyplomy i przypinki z logo Nagrody. Autorami projektów nagród są rzeźbiarz Igor Nawrocki oraz grafik Dominik Krzysztofik.

Więcej informacji o nagrodzie na stronie www.bartkiswietokrzyskie.pl.