Ruszyła II edycja Regionalnej Nagrody Ekologicznej „Bartki Świętokrzyskie”

Regionalna Nagroda Ekologiczna „Bartki Świętokrzyskie” została powołana w 2013 roku przez przyrodników i działaczy społecznych skupionych wokół Stowarzyszenia M.O.S.T. w Kielcach.

W zamyśle inicjatorów Nagroda ma promować szczególnie cenne przedsięwzięcia z zakresu nauk przyrodniczych realizowane na terenie województwa świętokrzyskiego. Wśród celów RNE „Bartki  Świętokrzyskie” wymieniane są: zwrócenie uwagi na znaczenie prośrodowiskowych rozwiązań inwestycyjnych, propagowanie prawa ochrony przyrody i środowiska i realizowanie inwestycji w sposób respektujący je, podnoszenie świadomości ekologicznej, popularyzowanie wiedzy o przyrodzie i środowisku województwa świętokrzyskiego, motywowanie przyrodników do prowadzenia autorskich projektów badawczych i projektów ochrony przyrody.

Od 2014 roku Nagrodę przyznaje się w czterech kategoriach: 1. Projekt ochrony przyrody/środowiska roku; 2. Publikacje naukowe z zakresu nauk przyrodniczych; 3. Popularyzacja wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych roku oraz edukacja przyrodnicza; 4. Prośrodowiskowa inwestycja roku.

Nagroda jest niezależna, nie związana z żadnymi gremiami, środowiskami, nie jest wspierana finansowo.  W skład jej Kapituły wchodzą naukowcy, przyrodnicy i działacze z różnych instytucji i organizacji.  Najbardziej charakterystyczną jej cechą jest wyłanianie laureatów w oparciu o surowy i wymagający system oceny. Nagrodzone mogą być wyłącznie przedsięwzięcia o największym znaczeniu, wykonane z najwyższą starannością, w zgodzie z prawem krajowym i europejskim oraz zasadami etyki.

Nagroda została objęta patronatami: Marszałka województwa świętokrzyskiego, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Echa Dnia, portalu ecopress.pl i TVP Kielce.

Zachęcamy do zgłaszania kandydatów za pomocą strony internetowej: www.bartkiswietokrzyskie.pl