Rzeka Biała Tarnowska odzyska swoje funkcje przyrodnicze

Działania zmierzające do przywrócenia funkcji przyrodniczych prowadzone są w dolinie rzeki Biała Tarnowska (woj. małopolskie). Planowane jest odnowienie populacji łososia i innych zwierząt oraz przywrócenie lasów łęgowych w zasięgu wód powodziowych. Projekt realizuje wspólnie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Instytut Ochrony Przyrody PAN oraz organizacja ekologiczna WWF Polska.

„Projekt prowadzony przez RZGW, IOP i WWF stanowi jeden z nielicznych w Polsce przykładów kompleksowego przywrócenia rzece i jej dolinie ciągłości ekologicznej i związanych z tym funkcji przyrodniczych” – zaznaczył rzecznik prasowy WWF Polska, Paweł Średziński.

W ramach projektu zaplanowano przebudowę czterech stopni wodnych w dolnym i górnym biegu Białej Tarnowskiej. Jednocześnie prowadzone będą prace na rzecz przywrócenia możliwości swobodnych wylewów koryta rzeki w miejscach, gdzie tereny nadrzeczne są słabo zagospodarowane. Odtworzone zostaną tam lasy łęgowe znajdujące się w zasięgu wód powodziowych.

Jesienią ubiegłego roku ruszyły prace na stopniach w Ciężkowicach i Pleśnej, mające na celu udrożnienie ich dla migrujących łososi. Obecnie zaczyna się przebudowa kolejnych stopni w Kąclowej oraz w Grybowie. Naukowcy ustalają także historyczny genotyp łososia, którym będzie zarybiana Biała Tarnowska.

Realizowany projekt pomoże też w przywróceniu historycznego zasięgu skójki gruboskorupowej – małża, który jest naturalnym filtratorem wód i jednocześnie wskaźnikiem czystości wód. Planowane są również działania na rzecz powstrzymania spadku liczebności płaza – kumaka górskiego.

Biała Tarnowska jest prawobrzeżnym dopływem Dunajca o długości ponad 100 kilometrów. Jej dolina stanowi bardzo ważny korytarz ekologiczny, spajający ze sobą cenne obszary objęte ochroną w sieci Natura 2000.

Projekt "Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.RGR

Źródło: PAP