Śledzimy wiosnę ze Spring Alive

Coraz więcej ptaków powraca ze swych zimowisk w Afryce i Europie zachodniej oraz południowej. Trwają przeloty gęsi, obserwujemy żurawie, śpiewają pierwiosnki, z dziupli w lasach gruchają już siniaki, a dzięcioły kują nowe dziuple. Z pierwszym dniem wiosny Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, które jest międzynarodowym koordynatorem Spring Alive, inauguruje polską edycję tej międzynarodowej kampanii. W tym roku hasłem przewodnim akcji jest „ogród i balkon przyjazny ptakom”.
Na platformie www.springalive.net zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane ptakami do notowania swoich pierwszych obserwacji pięciu gatunków ptaków: bociana białego, jaskółki dymówki, jerzyka, kukułki oraz żołny. W kampanii biorą udział aż 54 kraje z Europy, Afryki i Azji Środkowej.
Ptaki wędrowne co roku stawiają czoła zagrożeniom związanym z suszą i zmianami klimatu powodującymi zbyt wczesne pojawienie się pożywienia ich piskląt: owadów. Niekorzystne są dla nich także zintensyfikowane rolnictwo, postępująca urbanizacja i nielegalne polowania na trasie ich przelotu. Ostatnie szacunkowe badania prowadzone przez BirdLife mówią o 10 mln ptaków ginących rokrocznie wiosną w basenie Morza Śródziemnego. Takie polowania często są niezgodne z lokalnym prawem i niezgodne z międzynarodowymi umowami chroniącymi ptaki, ale myśliwi uważają, że mają prawo do miejscowej tradycji. Akcje takie jak Spring Alive mają na celu zwiększenie świadomości i edukację.
Jak można wziąć udział w Spring Alive w tym roku?
• Zaznacz i zarejestruj na stronie www.springalive.net swoje pierwsze obserwacje pięciu wybranych gatunków.
• Podziel się na stronie swoimi zdjęciami ptaków wędrownych.
• Sprawdź, co możesz zrobić, aby Twój ogród był idealny dla ptaków. Na stronie projektu dowiesz się jak i gdzie powiesić budkę, jakie rośliny przyciągają ptaki, jak chronić ptaki przed drapieżnikami. Zainspiruj innych i pokaż nam, jakie działania podejmujesz, aby Twój ogród lub balkon był przyjazny ptakom.
• Dołącz do społeczności Spring Alive na: www.facebook.com/springaliveforbirds. Znajdziesz tu ciekawe zdjęcia i informacje na temat wybranych gatunków oraz wskazówki, jak im pomóc.
• Weź udział w międzynarodowym konkursie rysunkowym „Idealny ogród”. Nagrodą jest lornetka od firmy Opticron. Pozostałe nagrody to zegar ścienny z bocianem białym i książka o ptakach.
• Sprawdź w kalendarzu i na mapie, gdzie blisko Ciebie odbywają się ptasie wydarzenia, w których możesz wziąć udział.
• Weź udział w międzynarodowym konkursie fotograficznym na stronie: www.flickr.com/groups/springalive/.
Więcej informacji:
Katarzyna Groblewska
Rzecznik prasowy OTOP
+ 48 500 239 648
katarzyna.groblewska@otop.org.pl

***
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) to założona w 1990 roku organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, zajmująca się ochroną dzikich ptaków i miejsc w których żyją. OTOP jest polskim przedstawicielem w międzynarodowej sieci organizacji ochrony ptaków, BirdLife International.
www.otop.org.pl
Spring Alive to organizowany w 54 krajach Europy, Afryki i Azji Środkowej projekt edukacyjny BirdLife International. Skierowany jest głównie do dzieci i młodzieży, ale biorą w nim udział wszystkie osoby zafascynowane fenomenem ptasich migracji. Uczestnicy akcji obserwują i notują na platformie www.springalive.net przylot pięciu wybranych gatunków ptaków: bociana białego, jaskółki dymówki, kukułki, jerzyka i żołny. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Fundacji Mitsubishi.