Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Kielcach

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Świętokrzyski Oddział Regionalny remontuje aktualnie lokal przy ul. Warszawskiej 147 dla celów działalności świetlicy środowiskowej, ośrodka edukacji przyrodniczej oraz Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Rodzin.

Dla potrzeb pozyskania funduszy na remont lokalu TPD przeprowadziło na podstawie pozwolenia nr 12/2011 z dn. 24.05.2011 wydanego przez Prezydenta Miasta Kielce zbiórki publiczne oparte na sprzedaży cegiełek wartościowych o nominałach; 1PLN, 2 PLN oraz 5 PLN. Zbiórki miały miejsce w dn. 29.05.2011 i 05.06.2011 w trakcie festynów organizowanych przez TPD na terenie Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, a także w dn. 05.06.2011 i 26.06 w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Łączny dochód ze sprzedaży cegiełek wyniósł 541 PLN.

Zainteresowanych zapraszamy na stronę: tpdkielce.org oraz profil fb: www.facebook.com/pages/Towarzystwo-Przyjaciół-Dzieci-Świętokrzyski-Oddział-Regionalny.

Autor: Dominik Włudyga, Łukasz Misiuna