Unia chce ratować pszczoły

Parlament Europejski przyjął raport na temat zdrowia pszczół miodnych i wyzwań dla sektora pszczelarskiego. Posłowie byli zgodni, że rosnąca śmiertelność pszczół zagraża produkcji żywności i stabilności środowiska naturalnego w UE.

Jak informuje FAMMU/FAPA, "około 84% gatunków roślin i 76% produkcji żywności w Europie zależy od zapylania przez pszczoły. Sektor pszczelarski zapewnia dochody (bezpośrednio lub pośrednio) dla ponad 600 tys. mieszkańców UE. Aby chronić pszczoły, parlament wezwał Komisję Europejską i państwa członkowskie po podjęcia skoordynowanych działań, w tym do zwiększenia środków na badania oraz programy pszczelarskie w ramach nowej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2013 roku."

Największym problemem w walce ze śmiertelnością pszczół jest brak reprezentatywnych i porównywalnych danych dotyczących strat rodzin pszczelich w skali UE.

Dlatego PE chce ujednolicić krajowe systemy zbierania danych i zharmonizować badania zapobiegania i zwalczania chorób pszczół.

Jak informuje FAMMU/FAPA, "posłowie apelują również o bardziej elastyczne zasady zatwierdzania i większą dostępność leków weterynaryjnych zwalczających warrozę. Parlament domaga się rozszerzenia Funduszu Weterynaryjnego UE o choroby pszczół".

Źródło: Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu