Więcej (ale wciąż mało) ochrony ścisłej w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Zarządzeniem z 5 października 2015 r. Minister Środowiska ustanowił zadania ochronne dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na lata 2016-2017. Zarządzenie to wprowadza m. in.  nowe obszary ochrony ścisłej, które zostały zaproponowane w opracowanym w 2014 r. projekcie planu ochrony Parku (sam plan ochrony wciąż czeka na ustanowienie). Obszary ochrony ścisłej w ŚPN zostaną tym samym powiększone z 1715 do 2913 ha, tzn. obejmą 38% powierzchni tego Parku.

Naszym zdaniem ochronie ścisłej w Świętokrzyskim PN powinna być poddana ok. dwukrotnie większa powierzchnia.

spn1fb

fot. Lena Misiuna