Budżet obywatelski dla Kielc.

Stowarzyszenie M.O.S.T. zgłosiło w ramach budżetu obywatelskiego dla Kielc dwa projekty. Mieszkańcy Kielc mający co najmniej 16 lat mogą głosować na projekty nr 21 i 46 w dniach 6-17.10. 2014.

Tegoroczna procedura głosowania jest bardzo uproszczona. Najbardziej dogodna forma oddania głosu polega na wypełnienie wniosku online. Wniosek znajduje się pod tym adresem:

http://budzetobywatelski.kielce.eu/glosowanie.html

Projekt nr 21 zaliczony jest do tzw. „małych projektów” – do 100 tysięcy złotych. Dotyczy on uporządkowania terenu pomiędzy kościołem a szkołą podstawową nr 33 na osiedlu Na Stoku. Projekt zakłada wybudowanie schodów z poręczą oraz bezpiecznego przejścia przez ulicę między szkołą a kościołem.

Projekt nr 46 zaliczono do „dużych projektów”. Jego wartość to około 550 tysięcy złotych. Dotyczy zagospodarowania dużego placu wewnątrz osiedla Na Stoku w sąsiedztwie bloków nr 79-82. Projekt zakłada budowę boiska z ogrodzeniem i oświetleniem, budowę siłowni zewnętrznej, montaż stolików „rekreacyjnych” .

Osiedle Na Stoku należy do najmniej zadbanych w Kielcach. Nie ma tu miejsc służących aktywnemu wypoczynkowi i rekreacji. Brakuje zieleni i parków. Projekty naszego Stowarzyszenia są pierwszym krokiem na drodze do uczynienia osiedla bardziej zielonym, bezpiecznym i przyjaznym dla jego mieszkańców i wszystkich gości.

 

Serdecznie zapraszamy do wsparcia naszej inicjatywy i głosowania na projekty 21 i 46 w budżecie obywatelskim Kielc.

budzet