Wykład z klimatem! Climate Tour w Krakowie

W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii w 585 miastach Europy organizowane są różnorodne wydarzenia, których celem jest promowanie energetycznej odpowiedzialności. Kraków nie pozostaje w tyle! 14 kwietnia o 18:00, Fundacja Aeris Futuro zaprasza do Cafe Młynek, by wspólnie z ekspertami podjąć dyskusję na temat przeciwdziałania zmianom klimatycznym, promowania zrównoważonego gospodarowania energią i zasobami leśnymi. 

SPOTKANIE Z KLIMATEM
Kiedy? 14 kwietnia, w godzinach 18:00-20:00
Gdzie? Cafe Młynek, plac Wolnica 7

Uczestnikom spotkania proponujemy zielony nektar młodości – energetyzującą niespodziankę przeciwdziałającą pozimowemu zmęczeniu. Nie bądź bierny! Zapraszamy na wiosenne doładowanie i dokształcanie!

 
Coraz częstsze wichury, powodzie, susze w Krakowie i Małopolsce? To się dzieje na naszych oczach.
Zmiany klimatu to niewątpliwie jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi ludzkość. Eksperci Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (International Panel on Climate Change, IPCC) nie pozostawiają złudzeń – wzrost średniej globalnej temperatury na Ziemi, obserwowany od połowy XX wieku jest spowodowany działalnością człowieka, a postępujące zmiany klimatyczne mogą doprowadzić do szeregu katastrofalnych skutków, jeśli nie zostaną powstrzymane.
 
Prelekcje wygłoszą Joanna Mieszkowicz, prezeska Fundacji Aeris Futuro, oraz Łukasz Polakowski – ekspert Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystywania Energii. Spotkanie jest częścią Climate Tour – cyklu wykładów dotyczących różnorodnych zagadnień związanych ze zmianami klimatu.  Wydarzenie ma charakter otwarty, zapraszamy zarówno osoby już zaangażowane, jak i zupełnie zielone w temacie zmian klimatycznych.
 
Obszarami działalności człowieka, które mają największy udział w globalnej emisji antropogenicznych gazów cieplarnianych jest spalanie paliw kopalnych na potrzeby sektora energetycznego i transportowego, a także degradacja lasów. Kluczowe znaczenie właściwej ochrony i zrównoważonego zarządzania zasobami leśnymi w działaniach na rzecz powstrzymania zmian klimatycznych została uwzględniona przez Organizację Narodów Zjednoczonych, która ustanowiła Rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów. 
Zapraszamy!
 
Fundacja AERIS FUTURO – przeciwdziałamy zmianom klimatycznym i pozimowemu zmęczeniu!
 
Kontakt:
 
Anna Dymarczyk, Fundacja Aeris Futuro, tel. 694530056, adymarczyk@aeris.eko.org.pl

Agenda Spotkania

Żródło: koalicjaklimatyczna.org