Wysłuchanie publiczne w sprawie zmiany ustawy o ochronie przyrody

13 marca 2012 r., o godz. 11, w Sali Kolumnowej Sejmu odbędzie się
wysłuchanie publiczne w sprawie obywatelskiego projektu zmiany ustawy o
ochronie przyrody. Może w nim wziąść udział każdy, kto do 3 marca zgłosi
pisemnie taką chęć. Prawdopodobnie każdy zgłoszony będzie mieć prawo do 2-3
minutowej wypowiedzi. Jak na razie zgłosiło się 21 osób, w zdecydowanej
większości przeciwnych ustawie reprezentantów samorządów.

Szczegóły dotyczące zgłaszania się:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/page/wysluchanie_publiczne

Informacja o wysłuchaniu publicznym w sprawie tej ustawy:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/page/inf_wys_pub

——————————

———————————————-
——————
Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody, wniesiony
do Sejmu 9 listopada 2010 r. z poparciem ok. 250 tys. podpisów, dotąd nie
załatwiony (skierowany do komisji sejmowych), przewiduje, że utworzenie lub
powiększneie parku narodowego nie wymagałoby już zgody, a tylko
zaopiniowania przez wlasciwe terytorialnie samorządy. Przewiduje również
ograniczenie możliwości odwołania dyrektora parku narodowego w toku kadencji
(w międzyczasie kadencyjność dyrektorów została zniesiona).
 
Źródło: Wiadomości Klubu Przyrodników
fot.sxc.hu