Zjazd Klubu Przyrodników – do 21. 02 zgłoszenia

Zapraszamy na XXIX Zjazd Klubu Przyrodników
Zgłoszenia tylko do jutra – w załączeniu program z kartą zgłoszenia.

Szanowni Państwo,
jak co roku zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Klubu na XXIX Zjazd Klubu Przyrodników, który odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowym „Leśnik”, w Łagowie Lubuskim (ul. Chrobrego 10) w dniach 25-27 lutego 2011 r. Poniżej przedstawiamy szczegółowy program. Liczymy na Państwa liczny udział!


 

Program

piątek 25 lutego:

 • 15.30   Przyjmowanie uczestników
 • 16.30   – diaporamy i pokazy przeźroczy:

  • "Korona ziemi pilskiej" – relacja z zimowych wejść na najwyższe wzniesienia w okolicach Piły – Kamil Kryza
  • Cenne siedliska przyrodnicze Zamojszczyzny – Piotr Chmielewski
  • Przyroda w obiektywie – Antoni Kasprzak
 • 18.00   Kolacja
 • 19.00   – diaporamy i pokazy przeźroczy:

  • Araukarie i nikiel, czyli o przyrodzie Nowej Kaledonii – Katarzyna Żuk, Rafał Ruta
  • Wrażenia przyrodnicze z pobytu w Maroku – Andrzej Chmielewski
  • Bałkańska przygoda – Jarosław Ramucki
 • 20.30   Spotkanie towarzyskie

sobota 26 lutego:

 

 • 8.00 Przyjmowanie uczestników, śniadanie
 • 9.00 Walne Zgromadzenie Członków Klubu Przyrodników (w przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie rozpocznie się w drugim terminie o godz. 10.00, natomiast o godz. 9.00 rozpoczniemy prezentację programu z godz. 11.00).
  Program Walnego Zgromadzenia: wybór przewodniczącego i sekretarza obrad oraz komisji skrutacyjnej, sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu w roku 2010, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał, dyskusja i zatwierdzenie planu pracy na rok 2011, wręczenie wyróżnień za działalność na rzecz ochrony przyrody w roku 2010, bieżące sprawy organizacyjne, wolne wnioski.
 • 11.00   Projekty Klubu Przyrodników. Ochrona torfowisk bałtyckich na Pomorzu, Ochrona mokradeł w Puszczy Drawskiej (Paweł Pawlaczyk), Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce – teoria i praktyka (Katarzyna Barańska), Program ochrony torfowisk alkalicznych i gatunków z nimi związanych (Robert Stańko), Ochrona mokradeł w Sudetach (Andrzej Jermaczek), Monitorowanie sporządzania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz bieżąca działalność interwencyjna w postępowaniach administracyjnych oraz realizacji inwestycji mających istotny wpływ na ochronę przyrody w kraju, w tym monitorowanie wdrażania celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej (Anna Gniewczyńska, Paweł Pawlaczyk). Działalność wolsztyńskiego, pilskiego i poznańskiego Koła Terenowego Klubu Przyrodników w roku 2010 (Małgorzata Buda, Kamil Kryza, Tomasz Knioła)
 • 13.00   Przerwa
 • 13.15

  • Przygiełkowiska Nizin Sasko-Łużyckich – siedlisko, gatunki, zagrożenia – Stanisław Rosadziński
  • Przyroda zlewni Czarnej Orawy – Katarzyna Kiaszewicz, Robert Stańko
  • Przyroda Puszczy Bukowej – wyniki prac nad monografią przyrodniczą – Magdalena Ziarnek
  • Różnorodność gatunkowa grzybów Bieszczadów Zachodnich – Tomasz Ślusarczyk
 • 14.45   Obiad
 • 15.45

  • Jakie mają być za pięć lat rzeki i jeziora? Wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej – Paweł Pawlaczyk
  • Monitoring Lęgowych Sów Leśnych – Sławek Rubacha
  • Lubuski Atlas Ornitologiczny – wyniki dotychczasowych obserwacji – Paweł Czechowski, Marcin Bocheński
 • 17.00   Przerwa
 • 17.15

  • Zagrożone gatunki ptaków wielkopolskiej części Obszaru Specjalnej Ochrony „Puszcza nad Gwdą” i ich ochrona – Andrzej Jermaczek
  • Użytki ekologiczne Poznania, stan i sytuacja prawna – Grzegorz Gołębniak
  • Wyniki monitoringu śmiertelności zwierząt na autostradzie A4 – Piotr Wasiak
 • 18.00   Kolacja
 • 18.30   Aukcja (Zapraszamy do udziału w aukcji książek. Uczestników Zjazdu prosimy o podarowanie na aukcję wartościowych, a z jakichś przyczyn nie potrzebnych Wam już pozycji książkowych, które mogą się przydać innym. Liczymy też na czynny udział wszystkich w emocjonującej licytacji! Dochód ze sprzedaży zasili fundusz „Minikonkursów”
 • 19.15

  • Od Wiednia do Kaliningradu – szlakiem torfowisk Europy Środkowej – Alma Szafnagel-Wołejko, Lesław Wołejko
 • 20.00   Spotkanie towarzyskie

niedziela 27 lutego:

 • 7.30     Śniadanie
 • 8.00     Wycieczka terenowa – dolina rzeki Warty wraz z Parkiem Narodowym „Ujście Warty”
 • 14.00   Obiad

Dojazd do Łagowa własnym samochodem lub autobusem PKS (68 3822693). W Zjeździe mogą brać udział zarówno członkowie, jak i sympatycy Klubu. Koszty rezerwowanych posiłków i noclegów przedstawia poniższa tabela. Osoby nie będące członkami Klubu do zsumowanych kwot dodają 23% podatku VAT.

Autorów wymienionych w programie zwalniamy z opłat za noclegi.

Rezerwację posiłków i noclegów gwarantujemy tylko osobom, które do wypełnioną kartę zgłoszenia (dotyczy to również Autorów) prześlą pocztą, faxem lub mailem do 21 lutego.

Źródło: http://www.kp.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=524&Itemid=353