Żywność GMO. Pestycydy znaleziono w krwi ciężarnych i noworodków

Kanadyjscy naukowcy wykazali, że spożywanie produktów zawierających składniki genetycznie zmodyfikowane (GMO) naraża konsumentów na różne rodzaje pestycydów. Obecność tych toksyn wykryto m.in. we krwi ciężarnych i noworodków.

Jest to pierwsza tego typu analiza i pierwsza obserwacja, że środki ochrony roślin (pestycydy) stosowane w uprawach GMO mogą się znaleźć w organizmie ludzkim, w tym także we krwi kobiet ciężarnych oraz we krwi pępowinowej noworodków. Jak piszą autorzy, są to na razie wstępne doświadczenia i niektóre wyniki są trudne do zinterpretowania (np. glifosat wykryto we krwi kobiet nie będących w ciąży, a nie wykryto go u kobiet ciężarnych – być jest to efekt typowego dla ciąży rozcieńczenia krwi?).

Bardzo niepokojące jest jednak odkrycie, że bakteryjna toksyna Bt przenika do krwi kobiet oraz przez łożysko – przedostaje się do krwi płodu. Kanadyjscy badacze zastrzegają, że wykryte przez nich stężenia pestycydów były znacznie niższe niż stężenia które testowano wcześniej pod względem toksyczności (np. w odniesieniu do komórek łożyskowych hodowanych in vitro przez prof. Seraliniego i współpracowników). Dlatego trudno obecnie ocenić potencjalne toksyczne skutki takich stężeń pestycydów w organizmie człowieka.

Kanadyjczycy piszą: „Obecnie niewiele wiemy na temat zaburzeń ginekologiczno-położniczych związanych z obecnością substancji chemicznych zanieczyszczających środowisko naturalne. Mogą one obejmować zaburzenia okołoporodowe takie jak poronienia, zahamowanie wzrostu wewnątrzmacicznego jak i ginekologiczne (niepłodność, endometrioza, nowotwory). Dlatego fakt, że oznaczyliśmy rzeczywiste stężenia pestycydów pochodzących z upraw GMO występujące w organizmie ludzkim, jest krokiem milowym dla dalszych prac badawczych w tym obszarze. Wyniki naszych analiz powinny stać się punktem wyjścia do dalszych wnikliwych badań w tym nowym obszarze wiedzy, łączącym zagadnienia z zakresu odżywiania, toksykologii i rozmnażania człowieka."

Podsumowując: kanadyjscy badacze wykazali, że spożywanie produktów zawierających składniki genetycznie zmodyfikowane (GMO) powoduje ekspozycję konsumentów na różne rodzaje pestycydów. Fakt ten rodzi poważne obawy: organizm ludzki może nie radzić sobie z usuwaniem tych toksyn.

Failure to yield: Evaluating the Performance of Genetically Engineered Crops. Doug Gurian-Sherman, Union of Concerned Scientists, April 2009
National Research Council. 2010. The Impact of Genetically Engineered Crops on Farm Sustainability in the United States. Washington, DC: The National Academies Press

Aris A i Leblanc S. 2011. Maternal and fetal exposure to pesticides ssociated to genetically modified foods in Eastern Townships of Quebec, Canada. (Narażenie matki i płodu na oddziaływanie pestycydowych środków ochrony roślin występujących w żywności GMO, we wschodnich obszarach prowincji Quebec w Kanadzie.) Magazyn „Reproductive Toxicology” (w druku). Dostępne on-line, 18 lutego 2011 r.

Źródło: http://www.wiadomosci24.pl/artykul/zywnosc_gmo_pestycydy_znaleziono_w_krwi_ciezarnych_i_196796-2–1-d.html
Autor: dr hab. Katarzyna Lisowska jest biologiem molekularnym, członkiem Komisji ds. GMO przy Ministerstwie Środowiska