OCALIC POLSKIE NASIONA – PILNE

Szanowni Państwo,

Jak Wiecie, sejm i senat przegłosowały ustawę o nasiennictwie, która otwiera Polskę na uprawy GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy) oraz spowoduje poważne ograniczenia dostępu do tradycyjnych/regionalnych nasion. Ustawa jest teraz u Prezydenta RP, który ma 21 dni na podjęcie decyzji.

Stworzyliśmy wspólnie piękne logo oraz znak w postaci plakatu, baneru, pocztówki, naklejki z hasłem „OCALIĆ POLSKIE NASIONA” http://www.icppc.pl/antygmo/2011/08/plakaty/ .
 
To jest DZIEJOWE ZADANIE DLA WSZYSTKICH POLAKÓW:
Prosimy o poparcie dla tej akcji i przyłączenie się poprzez podjęcie prostych, ale konkretnych działań:
1) Wydrukowanie plakatu, baneru, naklejki i rozwieszenie ich bądź naklejenie na domach, samochodach, w sklepach, zakładach pracy i innych  publicznych, dozwolonych miejscach.

 
Można też umieścić je na polach, które są przy drogach, lub wrzucić do skrzynek pocztowych.
Chodzi o to, aby  wiadomość o konieczności ocalenia polskich nasion była wszędzie widoczna.
Aby każdy się zatrzymał i zastanowił, na jakim zakręcie dziejowym jesteśmy.
2) Wydrukowanie pocztówki i dopisanie kilku zdań od siebie, swoich danych osobowych, i  wysłanie
ich do Prezydenta.
3) Nagłaśnianie powyższej akcji wśród znajomych, nieznajomych i mediów.

PO OSIĄGNIĘCIU MASY KRYTYCZNEJ ZWYCIĘŻYMY! Tak było np. we Francji, Niemczech i innych krajach
(już 9 w Unii Europejskiej) w których wprowadzono zakazy upraw GMO.
Pamiętajmy – nasiona są początkiem wszystkiego, bez nich nie będzie żywności, nie będzie życia.
GMO i przejęte przez korporacje nasiona są i będą jeszcze bardziej w przyszłości narzędziem
zniewolenia człowieka i narodów. Na całym świecie już 67% wszystkich nasion jest w rękach tylko
10 korporacji. Nasiona GMO są narzędziem kontroli całego łańcucha żywnościowego przez korporacje i powiązanych z nimi polityków. ODBIERZMY i OCALMY POLSKIE NASIONA dla nas i przyszłych pokoleń.
Ktoś napisał: '…Ludzie są jak mrówki…niech każdy zrobi jeden gest, jedną rzecz, niech spełni
jedną myśl…bez agresji, bez nienawiści, bez zabijania… Suma wszystkich czynów pozwoli odnieść
nam zwycięstwo…' A WIĘC DZIAŁAJMY TERAZ!

LINK do logo i znaku w postaci plakatu, baneru, pocztówki, naklejki z hasłem „OCALIĆ POLSKIE
NASIONA” tutaj:
http://www.icppc.pl/antygmo/2011/08/plakaty/

WSPIERAJ DZIAŁANIA NA RZECZ POLSKI WOLNEJ OD GMO
http://www.icppc.pl/antygmo/pomoz-kampani/

Z poważaniem,
Jadwiga Łopata i Julian Rose

Źródło: zielonaewolucja

Fot.Ł.Misiuna