Polsko – szwedzkie rozmowy o środowisku

Kwestii zmian klimatu oraz spraw związanych z Morzem Bałtyckim, także w kontekście polskiej Prezydencji w Radzie UE oraz gospodarki odpadami dotyczyły rozmowy Andrzeja Kraszewskiego, Ministra Środowiska RP z Andreasem Carlgrenem, Ministrem Środowiska Królestwa Szwecji. Spotkanie odbyło się 31 stycznia br. w Warszawie.

Nasze kraje łączy również priorytetowe traktowanie problemu ochrony Morza Bałtyckiego. Podczas spotkania z ministrem Carlgrenem przedstawiciele Polski informowali o aktywnym zaangażowaniu naszego kraju w realizację Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Zaznaczyli również, że w bieżącym roku planujemy dalej efektywnie realizować cele Konwencji Helsińskiej, skupiając się na pracach związanych z realizacją w/w strategii i wdrażaniem Bałtyckiego Planu Wdrażania (BPD). Przekazali także informacje, że realizując Bałtycki Plan Działania HELCOM, Główny Inspektor Ochrony Środowiska opracował Wstępny Krajowy Program Wdrażania Bałtyckiego Planu Działań, który odzwierciedla aktualny poziom zaangażowania poszczególnych resortów i ich służb w proces naprawy obecnego stanu ekologicznego Bałtyku. Strona polska przedstawiła także kalendarz ważnych wydarzeń związanych z Morzem Bałtyckim zaplanowanych na czas Prezydencji.

Spotkanie z ministrem A. Carlgrenem dało możliwość skorzystania z doświadczeń Szwecji z okresu jej prezydencji w UE w 2008 roku, tym bardziej, że była ona jedną z lepiej prowadzonych w historii. Polska obejmuje prezydencję w UE w drugiej połowie 2011 roku. Priorytetami w zakresie środowiska będą m.in. klimat, bioróżnorodność, 7. Program Działań na rzecz Środowiska i przygotowania do Światowego Szczytu Rio+20.

W trakcie spotkania strona polska wyraziła również zainteresowanie skorzystaniem ze szwedzkich doświadczeń w zakresie gospodarki odpadami.

http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/14300_polsko_szwedzkie_rozmowy_o_srodowisku.html