MŚ: projekt nowej ustawy o GMO jest już w parlamencie

Polska przygotowała nową regulację prawną w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych – poinformowała Magda Sikorska, rzeczniczka Ministerstwa Środowiska, w związku z pozwaniem Polski przed Trybunał Sprawiedliwości.

Przypomnijmy. 14 marca Komisja Europejska wniosła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dwie sprawy przeciwko Polsce za uchybienia we wdrażaniu unijnej legislacji o organizmach genetycznie modyfikowanych.

Pierwsza z nich dotyczy wprowadzenia zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania paszy genetycznie zmodyfikowanej.

Drugi pozew dotyczy nieprawidłowego wdrożenia dyrektywy UE o działaniach związanych z mikroorganizmami zmodyfikowanymi genetycznie.

Ministerstwo Środowiska w komunikacie przesłanym do nas tłumaczy, że Polska przygotowała nową regulację prawną w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Projektowane przepisy są w pełni zgodne z prawem UE, tzn. dyrektywą 90/219/EWG i 98/81/WE (zastąpionymi w 2009r. dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/41/WE). Jak informuje Magda Sikorska, ustawa ta była przedmiotem podwójnej notyfikacji w roku 2009, a proponowane przez rząd RP rozwiązania zyskały akceptację Komisji Europejskiej.

Resort środowiska wyjaśnił, że projekt nowej ustawy o GMO jest obecnie procedowany w polskim Parlamencie.

„Przepisy dotyczące zamkniętego użycia zyskały aprobatę posłów rozpatrujących ten projekt w trakcie prac Podkomisji Nadzwyczajnej do rozparzenia rządowego projektu ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Niemniej jednak prowadzone prace nie zostały jeszcze zakończone. Po ich wejściu w życie ewentualnie postępowanie przed ETS, związane z tym naruszeniem zostanie zakończone” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Środowiska.

Ministerstwo Środowiska przypomina, że sprawa ta toczy się od roku 2009, kiedy Komisja Europejska skierowała uzasadnioną opinię do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na mocy art. 226 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

„Rząd RP odpowiadając na uzasadnioną opinię w sierpniu 2009 roku udzielił wyczerpujących wyjaśnień, a także przychylił się w części do stanowiska KE, informując jednocześnie, że wszystkie uchybienia zostaną usunięte” – zaznaczono w komunikacie.

Źródło: Redakcja AgroNews