Całkowicie nowa ustawa o GMO

Najważniejsze jest, aby przyjąć jedną horyzontalną ustawę dot. GMO i żeby żadna ustawa sektorowa (o nasiennictwie) nie regulowała samodzielnie tych kwestii – informuje MRiRW.


 

Nie ma zatem potrzeby do wprowadzania uregulowań cząstkowych, zanim nie zostaną przyjęte generalne zasady dotyczące GMO – informuje Krzysztof Smaczyński z Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW.

Podkreśla on, że inne kraje UE nie wprowadziły u siebie generalnego zakazu obejmującego wszystkie produkty GMO.

Polska wprowadzając uregulowani dot. zakazu rejestracji i obrotu organizmami GMO złamała unijne przepisy związane ze swobodnym obrotem towarów – dodaje Naczelnik Wydziału.

Przepisy unijne jasno określają zasady wprowadzania zakazów bądź ograniczeń związanych z GMO. W Polsce organem uprawnionym do wprowadzania przepisów nt. GMO jest Minister Środowiska. To on powinien określić harmonogram prac dotyczący wdrożenia dyrektywy unijnej i unijnych przepisów ws. GMO. Jeżeli chodzi o nasiennictwo organem upoważnionym w Polsce do podejmowania decyzji w tym zakresie jest Minister Rolnictwa.

Wyrażam jednak przekonanie, że całkowity brak przepisów dotyczących organizmów modyfikowanych genetycznie w nowej ustawie pozwoli na uznanie wyroku ETS – C165/08 za wdrożony – dodaje Krzysztof Smaczyński.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że projekt ustawy o nasiennictwie jest zgodny z przepisami UE. Wyrok ETS stanowi, że wprowadzenie przepisów dot. zakazu dopuszczania do obrotu materiału siewnego odmian GMO oraz wpisu takich odmian do krajowego rejestru odmian jest niezgodne z prawem UE.
 

Źródło: Magdalena Uchaniuk, farmer.pl

fot. sxc.hu