Strona główna » Posts tagged with » Dyrektywa Siedliskowa

Czy europejska przyroda będzie w przyszłości pod ochroną?

Czy europejska przyroda będzie w przyszłości pod ochroną?

Działacze z całej Europy, w tym także z Polski, są dziś w Brukseli, aby przekonać Komisję Europejską do porzucenia planów zmian najważniejszych dyrektyw chroniących przyrodę i skłonić ją do położenia większego nacisku na właściwą implementację istniejących przepisów. Ekolodzy, politycy i przedstawiciele wielu instytucji Unii Europejskiej spotykają się na konferencji poświęconej prawodawstwu chroniącemu przyrodę UE zorganizowanej […]

Mocny głos Ministra Środowiska na rzecz przyrody

Mocny głos Ministra Środowiska na rzecz przyrody

Minister Środowiska Maciej Grabowski poparł dyrektywy, od których zależy los europejskiej przyrody. Obecnie toczy się debata nad ich przyszłością. Zmiana systemu ochrony środowiska, który od trzech dekad z powodzeniem działa w Europie, może mieć nieprzewidywane skutki dla państw członkowskich. Minister Środowiska dał jasny sygnał, że dyrektywy w Polsce działają sprawnie i ostrzegł przed ich zmianą. […]

Komisja Europejska przyznaje – plan ochrony przyrody zawiódł. Co dalej?

Komisja Europejska przyznaje – plan ochrony przyrody zawiódł. Co dalej?

W piątek Komisja Europejska opublikowała raport, w którym krytycznie ocenia postęp w osiąganiu celów Strategii Ochrony Różnorodności Biologicznej do 2020. Główne przyczyny to niewłaściwie wdrożone i niewystarczająco egzekwowane prawo na poziomie krajowym oraz rolnictwo przemysłowe. W 2011 roku Komisja przyjęła strategię, której celem jest powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej we wszystkich państwach członkowskich do roku 2020. […]

Propozycje kryteriów oceny siedlisk niektórych gatunków ptaków w OSO Natura 2000

Propozycje kryteriów oceny siedlisk niektórych gatunków ptaków w OSO Natura 2000

Na stronach GDOŚ opublikowano elektroniczną wersję (pdf) od dawna wyczekiwanej publikacji „Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000” – opracowania zbiorowego od redakcją Doroty Zawadzkiej, Michała Ciacha, Tomasza Figarskiego, Łukasza Kajtoch i Łukasza Rejta. Książka równocześnie ma się ukazać drukiem. Publikacja charakteryzuje siedliska ujętych w niej […]

KE wszczyna postępowanie w sprawie Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły

KE wszczyna postępowanie w sprawie Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły

Komisja Europejska 24 października wystosowała do Polski „pierwsze formalne ostrzeżenie” (Letter of Formal Notice), wszczynając tym samym formalną procedurę prawną w sprawie naruszenia prawa UE, w sprawie Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły. Komisja zarzuca Polsce, że ustanawiając ten program naruszyła dyrektywę SEA (o strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko), Ramową Dyrektywę Wodną i […]

Kto tylko gada o ochronie, a nie chroni – narusza dyrektywę siedliskową

Kto tylko gada o ochronie, a nie chroni – narusza dyrektywę siedliskową

Komisja Europejska wniosła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę przeciwko Grecji, dotyczącą ochrony jeziora Koroneia (teren Parku Narodowego jezior Koroneja-Wolwi i Makedonikon Tempon) uznanego za obszar Natura 2000.