Strona główna » Posts tagged with » kompensacje przyrodnicze

Będzie nowy OSO Doliny Przysowy i Słudwi?

Będzie nowy OSO Doliny Przysowy i Słudwi?

Na stronach internetowych Rządowego Procesu Legislacyjnego (na www.rcl.gov.pl) umieszczono projekt rozporządzenia Ministra Środowiska wyznaczającego nowy obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Doliny Przysowy i Słudwi. Nowy obszar ma mieć powierzhcnię 3892 ha, ma być wyznaczony dla ochrony dzikich gęsi, rybitwy czarnej, derkacza i błotniaka stawowego. Wyznaczenie nowego obszaru Natura 2000 jest elementem kompensacji przyrodniczej […]

Jak się robi kompensacje w Naturze 2000 – przykład z Niemiec

Jak się robi kompensacje w Naturze 2000 – przykład z Niemiec

Na stronie: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/hessen_en. pdf ogłoszono decyzję Komisji Europejskiej z grudnia 2010 r., wyrażającą zgodę na budowę odcinka autostrady A49 w Hesji z naruszeniem obszaru Natura 2000, wydaną w trybie art. 6(4) dyrektywy ze względu na konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego i brak alternatyw. Decyzja jest dobrym przykładem, co naprawdę znaczy art. 6(4) dyrektywy i tryb […]