Będzie nowy OSO Doliny Przysowy i Słudwi?

Na stronach internetowych Rządowego Procesu Legislacyjnego (na
www.rcl.gov.pl) umieszczono projekt rozporządzenia Ministra Środowiska
wyznaczającego nowy obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Doliny
Przysowy i Słudwi. Nowy obszar ma mieć powierzhcnię 3892 ha, ma być
wyznaczony dla ochrony dzikich gęsi, rybitwy czarnej, derkacza i błotniaka
stawowego.

Wyznaczenie nowego obszaru Natura 2000 jest elementem kompensacji
przyrodniczej nałożonej za straty przyrodnicze przy budowie drogi S-3 Gorzów
Wielkopolski-Szczecin.

Źródło: Wiadomości Klubu Przyrodników